Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2011

Προσφεύγει κατά της Επιτροπής Ανταγωνισμού η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης

Προσφυγή κατά της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού με την οποία τους επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 600.000 ευρώ αναγγέλλουν με σημερινή ανακοίνωση οι ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και …

ΕΠΑ Θεσσαλίας αρνούμενες ότι δεν έχουν παραβιάσει τη νομοθεσία για τον ανταγωνισμό.

Σε ανακοίνωσή τους οι δύο εταιρίες αναφέρουν ότι στα 11 χρόνια λειτουργίας τους «τηρούν με σεβασμό τις Αδειες Διανομής και τους Τεχνικούς Κανονισμούς Φυσικού Αερίου με γνώμονα πρωτίστως την ασφάλεια των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, λειτουργώντας πάντα στο νομικό και κανονιστικό νομοθετικό πλαίσιο».

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε τα πρόστιμα με το αιτιολογικό ότι οι δύο εταιρίες «καταχράστηκαν τη μονοπωλιακή τους θέση στη σχετική αγορά χορήγησης αδειών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, υπό τη μορφή της διακριτικής μεταχείρισης καθώς, αδικαιολόγητα, δεν αποδέχονταν ορισμένους τύπους σωλήνων για εσωτερικές εγκαταστάσεις αερίου».

Δεν υπάρχουν σχόλια: