Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012

Μαύρα μαντάτα από την ΕΛΣΤΑΤ για τη φτώχεια

Αντιμέτωπα με τον κίνδυνο της φτώχειας είναι 868.597 νοικοκυριά και τα 2.204.800 μέλη τους, σύμφωνα με την έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης του 2010 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). >>>

Όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα της έρευνας, το 20,1% του πληθυσμού της χώρας απειλείται από τη φτώχεια, ενώ το χρηματικό όριο της φτώχειας ανέρχεται στο ετήσιο ποσό των 7.178 ευρώ ανά άτομο και σε 15.073 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών. Το μέσο ετήσιο ατομικό ισοδύναμο εισόδημα ανέρχεται σε 13.973,94 ευρώ και το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της χώρας σε 24.224,38 ευρώ.

Ενδεικτικό είναι επίσης ότι ο κίνδυνος φτώχειας για παιδιά ηλικίας 0-17 ετών (παιδική φτώχεια) ανέρχεται στο 23% και είναι υψηλότερος κατά περίπου τρεις ποσοστιαίες μονάδες από το αντίστοιχο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού. Μειωμένος κατά 0,1% είναι ο κίνδυνος φτώχειας για άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, που υπολογίζεται σε ποσοστό 21,3%.

Την ίδια ώρα, την απειλή της φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού αντιμετωπίζουν 3.030.900 άτομα. Χαρακτηριστικό είναι παράλληλα ότι ο πληθυσμός που διαβιεί σε νοικοκυριά που δεν εργάζεται κανένα μέλος ή εργάζεται με μερική απασχόληση ανέρχεται σε 544.800 άτομα, ενώ το προηγούμενο έτος, ανερχόταν σε 488.200 άτομα.

Οι ομάδες που απειλούνται περισσότερο από τη φτώχεια είναι οι εξής:

  • - Γυναίκες άνεργες (40%)
  • - Μονογονεϊκά νοικοκυριά με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο παιδί (33,4%)
  • - Νοικοκυριά με έναν ενήλικα, ηλικίας 65 ετών και άνω (30,1%)
  • - Νοικοκυριά με 3 ή περισσότερους ενήλικες με εξαρτώμενα παιδιά (29,3%)
  • - Μονοπρόσωπα νοικοκυριά με μέλος θήλυ (27,7%)
  • - Παιδιά ηλικίας 0-17 ετών (23%).

Σημειώνεται ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κίνδυνος φτώχειας ανέρχεται σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία στο 16,4%.

Δεν υπάρχουν σχόλια: