Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2009

Στενάζει η μεταποίηση

Πτώση της κερδοφορίας για το σύνολο των κλάδων της μεταποίησης στη Βόρεια Ελλάδα κατά το τελευταίο εξάμηνο καταγράφει έρευνα που πραγματοποίησε για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης ο ΣΒΒΕ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι κλάδοι των δομικών υλικών και του ξύλου-επίπλου παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες απώλειες.
Σημαντική πτώση της κερδοφορίας για το σύνολο των κλάδων της μεταποίησης στη Βόρεια Ελλάδα κατά το τελευταίο εξάμηνο καταγράφει έρευνα που πραγματοποίησε ο ΣΒΒΕ για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι κλάδοι των δομικών υλικών και του ξύλου - επίπλου παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες απώλειες, με κατακόρυφη πτώση καθαρών κερδών κατά 52% και 55% αντίστοιχα στο εξεταζόμενο διάστημα.
Στο 36% περίπου φθάνει η μείωση των καθαρών κερδών στους κλάδους των «τροφίμων και ποτών», των «μεταλλικών προϊόντων» και των «ηλεκτρικών μηχανών, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού», στο 23% στην «κλωστοϋφαντουργία - ένδυση», ενώ τις λιγότερες απώλειες κερδών παρουσιάζει ο κλάδος «χαρτιού, εκδόσεις, εκτυπώσεις» με 20%.
Οι δύο μεταποιητικοί κλάδοι της Βόρειας Ελλάδας με τη μεγαλύτερη πτώση σε επίπεδο κύκλου εργασιών το τελευταίο εξάμηνο είναι αυτοί που σχετίζονται με την πολύπαθη οικοδομή, και συγκεκριμένα, ο κλάδος των «μεταλλικών προϊόντων» και ο κλάδος των «δομικών υλικών», που εμφανίζονται να έχουν απολέσει περίπου το ένα τρίτο των τζίρων τους. Πολύ κοντά βρίσκεται και ο κλάδος του «ξύλου - επίπλου» με μείωση της τάξης του 28%. Στις εξαγωγές, ανησυχητική κάμψη εμφανίζουν οι σημαντικοί κλάδοι των «τροφίμων και ποτών» (18,8%) και «κλωστοϋφαντουργίας - ένδυσης» (19%), με τη μεγαλύτερη ωστόσο να καταγράφεται στον τομέα «ηλεκτρικές μηχανές, μηχανήματα και είδη εξοπλισμού»(62,5%). Επίσης, τα ευρήματα καταγράφουν σημαντική μείωση της ρευστότητας στο σύνολο των κλάδων, που κυμαίνεται από 15% («κλωστοϋφαντουργία - ένδυση») έως και 50,7% («ξύλο, προϊόντα από ξύλο και έπιπλα»).
Για να περιορίσουν τις δυσμενείς συνέπειες της κρίσης, οι περισσότερες μεταποιητικές επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας δηλώνουν πως, μεταξύ άλλων, έχουν προχωρήσει σε «γενικότερες περικοπές για τη μείωση τους κόστους λειτουργίας», σε «μείωση περιθωρίων κέρδους», «σε περιορισμό των διαφημιστικών εξόδων», σε «μείωση της τιμής του προϊόντος» κ.ά. Επίσης, μία στις δύο βιομηχανίες έχει προχωρήσει σε απολύσεις προσωπικού το τελευταίο εξάμηνο, ενώ μία στις τέσσερις προβλέπει πως θα πράξει αναλόγως μέχρι το τέλος του έτους.
Υπό το πρίσμα της ιδιαίτερα αρνητικής οικονομικής συγκυρίας, αχτίδα αισιοδοξίας αποτελεί πως μόλις μία στις δέκα επιχειρήσεις προέβη σε κατάργηση τομέων επιχειρηματικής δραστηριότητας και στη διακοπή παραγωγής προϊόντων, ενώ σε ανάλογα ποσοστά κυμαίνονται οι σχετικές προβλέψεις των επιχειρήσεων για το επόμενο εξάμηνο.

Δέκα προβλήματα
Ιεραρχώντας τα 10 σημαντικότερα προβλήματα και αιτήματα του κλάδου της μεταποίησης που ζητούν λύση, τα μέλη του ΣΒΒΕ θέτουν ως πρώτη προτεραιότητα την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Εντύπωση προκαλεί η προτελευταία θέση που καταλαμβάνει στη σχετική λίστα η επιλογή για την ανάγκη άμεσης προκήρυξη προγραμμάτων μέσω του ΕΣΠΑ, κάτι που, σύμφωνα με τον ΣΒΒΕ, καταδεικνύει πως παρότι πρόκειται για «εργαλεία» ενίσχυσης του επιχειρείν, τα εν λόγω προγράμματα δεν αποτελούν τη λύση στο έντονο πρόβλημα της ρευστότητας που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις.
Αναλυτικότερα, οι βιομηχανικές επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας ζητούν κατά σειρά προτεραιότητας: 1. Ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά 2. Πληρωμή των οφειλών του κράτους προς τις επιχειρήσεις 3. Παροχή ενισχύσεων και κινήτρων για διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας 4. Εκπόνηση προγράμματος εξόδου από την κρίση (τουλάχιστον πέντε ετών) με τη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων 5. Πάταξη της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα 6. Λιγότερο αυστηρούς κανόνες δανειοδότησης επιχειρήσεων 7. Αύξηση των δημόσιων επενδύσεων 8. Μείωση των συντελεστών φορολογίας 9. Άμεση προκήρυξη των προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ 10. Αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.
Στην έρευνα, που διενεργήθηκε στο διάστημα 15 Μαΐου - 10 Ιουνίου, συμμετείχαν 197 εταιρείες - μέλη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
Στο ναδίρ πάντως βρίσκεται ο δείκτης αισιοδοξίας, καθώς περίπου επτά στις δέκα μεταποιητικές επιχειρήσεις εκτιμούν ότι η κατάσταση στον κλάδο τους θα είναι χειρότερη ή πολύ χειρότερη στο επόμενο εξάμηνο. Μεγαλύτερη απαισιοδοξία προκύπτει για την πορεία της κερδοφορίας και της ρευστότητα τους, ενώ ηπιότερες είναι οι προβλέψεις για τη επιδείνωση της κατάστασης στις πωλήσεις.

Από τη ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Κόκκινο ελληνικό κρασί προτιμούν οι Έλληνες

Εννέα στους δέκα προτιμούν κρασί κι από αυτούς, επτά στους δέκα προτιμούν τα ελληνικά, από τα εισαγόμενα κρασιά. Αυτό προκύπτει από έρευνα που έγινε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος της Αγροτικής Οικονομίας της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Σύμφωνα με την έρευνα, η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων (91%) καταναλώνει κρασί, στοιχείο που το αναδεικνύει ως ένα από τα δημοφιλέστερα οινοπνευματώδη. Το 50% των συμμετεχόντων το καταναλώνει σε υψηλή συχνότητα.
Οι καταναλωτές δείχνουν εμπιστοσύνη στα ελληνικά κρασιά αφού τα προτιμούν σε ποσοστό 64,8%, ενώ αυτοί που προτιμούν αποκλειστικά τα εισαγόμενα είναι ελάχιστοι (0,6%). Ένα στοιχείο που αποδεικνύει ότι η ελληνική αγορά δεν έχει αλωθεί από τα εισαγόμενα στο βαθμό που ισχύει για άλλες ευρωπαϊκές αγορές.
Αυτό δε σημαίνει ότι οι ερωτώμενοι δεν έχουν κατά το πλείστον σχηματίσει γνώμη για τα εισαγόμενα κρασιά, αφού τα έχουν δοκιμάσει σε ποσοστό 74,2%. Όσον αφορά στις προτιμήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα σε σχέση με τα εισαγόμενα κρασιά, τη μερίδα του λέοντος αποσπούν οι υπόλοιπες μεσογειακές χώρες, με τη Γαλλία να κυριαρχεί, ενώ ο «νέος» κόσμος δε φαίνεται, προς το παρόν, να αποτελεί κίνδυνο για τις κατεστημένες, παραδοσιακές δυνάμεις.
Όσον αφορά στην προτίμηση των ερωτηθέντων σε σχέση με το είδος του κρασιού φαίνεται να κατέχει ένα προβάδισμα το ερυθρό (48%) σε σχέση με το λευκό (36%). Σημαντικό στοιχείο είναι ότι η ρετσίνα κατέχει προβάδισμα με βραχεία κεφαλή (8%) σε σχέση με το ροζέ (7%). Τα αφρώδη κρασιά έρχονται τελευταία στις προτιμήσεις των καταναλωτών.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με προσωπικές συνεντεύξεις και συμπληρώθηκαν 400 έγκυρα ερωτηματολόγια από άνδρες, γυναίκες, νέους και ηλικιωμένους, ανθρώπους από όλες τις κοινωνικές τάξεις, με διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο και διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον μεταπτυχιακό φοιτητή Νίκο Σαπουντζή και την Αν. Καθηγήτρια του Τομέα Αγροτικής Οικονομίας, της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, Ειρήνη Τζίμητρα – Καλογιάννη.
Τα αποτελέσματα της έρευνας ανακοινώνονται με την ευκαιρία συμπλήρωσης 15 χρόνων από τη λειτουργία του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ειδίκευσης Αγροτικής Οικονομίας της Γεωπονικής Σχολής Α.Π.Θ.

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2009

"Πόλεμος" για το νερό

Ένταση επικράτησε τις πρωινές ώρες έξω από το χρηματιστηριακό κέντρο Θεσσαλονίκης στα Λαδάδικα, όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΥΑΘ. Οι εργαζόμενοι εμπόδισαν την είσοδο των μετόχων στο χώρο, εκφράζοντας την αντίθεσή τους για το ξεπούλημα, όπως αποκαλούν τη διάθεση μέρους των μετοχών της εταιρίας, σε ιδιώτες.
Παρά τις καθυστερήσεις και τα μικροεπεισόδια η γενική συνέλευση τελικά πραγματοποιήθηκε , χωρίς να το αντιληφθούν οι συγκεντρωμένοι. Κατά τη διάρκειά της, μάλιστα, οι μέτοχοι πήραν πίσω την απόφαση για μείωση της τιμής του νερού κατά 4% από το Σεπτέμβριο και αποφάσισαν απλά το πάγωμα των τιμολογίων της ΕΥΑΘ. Πρόταση για μείωση των τιμολογίων είχε καταθέσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας, Γιώργος Σκόρδας, του οποίου η θητεία ανανεώθηκε από τη γενική συνέλευση.
Την ίδια ώρα εργαζόμενη κατήγγειλε ότι προϊστάμενος της εταιρίας βιαιοπράγησε σε βάρος της και υπέβαλε μήνυση εναντίον του.
Για το θέμα έχει καταθέσει ερώτηση στη βουλή ο βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ και πολιτικός εκπρόσωπος για θέματα δημοσίων έργων, Γιάννης Μαγκριώτης.

Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2009

Κατά των προσφορών ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Αιφνιδιασμένοι δηλώνουν οι έμποροι της Θεσσαλονίκης, από την απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, για την καθιέρωση προσφορών πριν τις εκπτώσεις. Με ανακοίκνωσή του, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης υπογραμμίζει ότι ελήφθησαν απόφασείς "οι οποίες, τον αφορούν άμεσα", ερήμην και "εν αγνοία των θεσμοθετημένων συνδικαλιστικών φορέων, οι οποίοι τον εκπροσωπούν".
Τα μέλη του ΕΣΘ υποστηρίζουν ότι "η νομοθετική ρύθμιση, η οποία, ως «αναγκαία» κατατέθηκε εσπευσμένα στη Βουλή και η οποία απελευθερώνει τις προσφορές και ουσιαστικά επιτρέπει τη διενέργεια εκπτώσεων όλο το χρόνο, όχι μόνον δεν τονώνει την αγοραστική κίνηση, αλλά απορυθμίζει τη λειτουργία της αγοράς, καταργώντας κανόνες και θεσμούς. Η συγκεκριμένη ρύθμιση, αποδυναμώνει και απαξιώνει πλήρως το θεσμό των εκπτώσεων, αποπροσανατολίζοντας τον καταναλωτή, ο οποίος αντιμετωπίζει με δυσπιστία, πλέον, τις προσφορές, τις εκπτώσεις, τις προωθητικές ενέργειες που ισχύουν όλο το χρόνο".
Οι έμποροι της Θεσσαλονίκης πιστεύουν ότι "η αγορά για να λειτουργήσει αξιόπιστα, ήρεμα και έντιμα απέναντι στους καταναλωτές χρειάζεται θεσμούς και κανόνες, προϊόν σοβαρού διαλόγου των θεσμοθετημένων φορέων με την Πολιτεία. Οιεσδήποτε άλλες αποφάσεις, οι οποίες λαμβάνονται αιφνιδιαστικά και εσπευσμένα, χωρίς καμία διαβούλευση με τα θεσμοθετημένα όργανα, μόνον σκεπτικισμό μπορούν να προκαλέσουν για τις προθέσεις και εξαγγελίες της πολιτικής ηγεσίας περί του υγιούς ανταγωνισμού, της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της προστασίας των καταναλωτών".
Για τον ΕΣΘ η καθιέρωση προσφορών είναι ένα επικοινωνιακό τρικ. Και, στην ανακοίνωσή τους, τα μέλη του καταλήγουν: "Η αγορά της Θεσσαλονίκης δεν χρειάζεται επικοινωνιακά τρικ προσφορών και «ημιεκπτώσεων», αφού αποδεικνύει έμπρακτα το σεβασμό της στον καταναλωτή, διαθέτοντας όλο το χρόνο χαμηλές φιλικές και αληθινές τιμές".

Στη Βουλή τα προβλήματα του μεταποιητικού κλάδου

Ενίσχυση της μεταποίησης ζητούν, από την κυβέρνηση, οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος. Μάλιστα, προτείνουν «το σαφή διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων εφαρμογής και διαχείρισης προγραμμάτων από την κύρια αποστολή του Υπουργείου Ανάπτυξης, την ενίσχυση των δυναμικών και ευπαθών κλάδων της μεταποίησης, η θεσμοθέτηση προγράμματος τύπου ΤΕΜΠΜΕ που θα ενισχύσει αποκλειστικά την μεταποίηση, την παροχή ενισχύσεων για την δημιουργία κλαδικών ινστιτούτων και η θεσμοθέτηση κινήτρων προς τις επιχειρήσεις για την αγορά τεχνογνωσίας».
Σύμφωνα με τους βιομηχάνους της Βορείου Ελλάδος, η γραφειοκρατία, η έλλειψη διαπιστευμένων εργαστηρίων δοκιμών και φορέων πιστοποίησης, οι μεγάλες καθυστερήσεις στην αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων, στους ελέγχους και στην πιστοποίηση δαπανών, όπως και το αδύναμο θεσμικό πλαίσιο για τον έλεγχο της αγοράς, αποτελούν παράγοντες που απαξιώνουν ακόμη περισσότερο, όχι μόνο τον μεταποιητικό κλάδο, αλλά και την γενικότερη αναπτυξιακή δραστηριότητα της χώρας.
Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζει, σε ερώτησή του, που κατέθεσε στη Βουλή, προς τον αρμόδιο υπουργό Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, ο πολιτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για θέματα δημοσίων έργων, Γιάννης Μαγκριώτης. Όπως υποστηρίζει ο κ. Μαγκριώτης, "η δραστική μείωση του ΠΔΕ όπως και η έλλειψη στοχευμένων κινήτρων στον Αναπτυξιακό νόμο δεν επέτρεψαν επενδύσεις εκσυγχρονισμού και επέκτασης στις υπάρχουσες μεταποιητικές μονάδες, ούτε φυσικά έδωσαν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν ουσιαστικές νέες επενδύσεις στην περιφέρεια. Σημαντικοί κοινοτικοί πόροι των προγραμμάτων του Γ΄ ΚΠΣ που προορίζονταν για την επιχειρηματικότητα, τον ανταγωνισμό και τους ανθρώπινους πόρους, μεταφέρθηκαν σε άλλα προγράμματα ή χάθηκαν οριστικά παρόλη την παράταση στην υλοποίηση του Γ΄’ ΚΠΣ κατά ένα χρόνο, που πήρε η χώρα μας, λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών στην Πελοπόννησο το 2007".
Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πολιτικός εκπρόσωπος υποστηρίζει ότι "2,5 χρόνια μετά τη σημαντική ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του ΕΣΠΑ, δηλαδή από 01/01/2007, κανένα πρόγραμμα δεν έχει ξεκινήσει, με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος για την αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, που σημαίνει χάνεται ανάπτυξη, χάνονται εισοδήματα, χάνονται θέσεις απασχόλησης και φυσικά στο τέλος θα χαθούν και οι πόροι".
Ο κ. Μαγκριώτης, αφού υπογραμμίσει ότι "η μεταποίηση παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης", ρωτά τον υπουργό Ανάπτυξης, "τι μέτρα προτίθεται να πάρει και πότε, για την ενίσχυση του μεταποιητικού κλάδου στη Βόρεια Ελλάδα και γενικότερα στη χώρα";

Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2009

Στοιχεία για τα ΠΕΠ ζητά το ΠΑΣΟΚ

Στοιχεία για το πού και πόσα χρήματα διατέθηκαν, μέσω Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ο πολιτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για θέματα Δημοσίων Έργων, Γιάννης Μαγκριώτης. Με ερώτησή του, προς τον υπουργό Οικονομικών, ζητά να μάθει τι ποσό εκχωρήθηκε για έργα, τι δαπάνες έγιναν και πού φθάνει η απορρόφηση.
Ο κ. Μαγκριώτης υποστηρίζει ότι, ενώ βρισκόμαστε στον τρίτο χρόνο των ΕΣΠΑ, δεν υπάρχει ορατό αποτέλεσμα της εφαρμογής των προγραμμάτων.
Αναλυτικά, η ερώτηση του κ. Μαγκριώτη έχει ως εξής:
Διανύουμε ήδη τον τρίτο χρόνο από την έναρξη του ΕΣΠΑ χωρίς να υπάρχει ορατό αποτέλεσμα της εφαρμογής των προγραμμάτων. Η κρίσιμη κατάσταση της ελληνικής οικονομίας απαιτεί κινήσεις επιτάχυνσης προκειμένου να υπάρξει ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας αφενός και αφετέρου στήριξη των οικονομιών κλίμακας των περιφερειών της χώρας. Η δραστική μείωση όμως του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) από το 2004 και μετά, οδήγησε σε επιβράδυνση της απορρόφησης των πόρων του Γ΄ ΚΠΣ και σε σημαντικές απώλειες κοινοτικών πόρων, οι οποίες θα ήταν ακόμη πιο μεγάλες, εάν η χώρα μας δεν είχε πάρει την παράταση ενός χρόνου λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών του Καλοκαιριού του 2007, δεν επέτρεψε και την έναρξη του ΕΣΠΑ μέχρι σήμερα.
Το ισχυρά γραφειοκρατικό και συγκεντρωτικό σύστημα που εφαρμόζεται στην υλοποίηση των περιφερειακών προγραμμάτων επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τους χρόνους καθυστέρησης για την έναρξη υλοποίησης των έργων.
Γι’ αυτό ζητούμε στοιχεία για την πορεία των ΠΕΠ, για κάθε μια από τις 13 Περιφέρειες της χώρας.
1. Το ποσό που έχει εκχωρηθεί και το περιεχόμενο των έργων ανά ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης – ενδιάμεση διαχειριστική αρχή που δραστηριοποιείται στο περιφερειακό πρόγραμμα.
2. Το περιεχόμενο και το ποσό των προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί ανά ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης – ενδιάμεση διαχειριστική αρχή.
3. Τους τίτλους των έργων με τον προϋπολογισμό του καθενός που έχουν ενταχθεί ανά ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης – ενδιάμεση διαχειριστική αρχή.
4. Το ποσό των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί ανά έργο.
5. Το ποσό το οποίο πρέπει να απορροφηθεί έως το τέλος του 2010.

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2009

Απειλές και ευκαιρίες για τον ενεργειακό κλάδο

Το οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον στη ΝΑ Ευρώπη, η καλλιέργεια στενότερων σχέσεων μεταξύ των χωρών της περιοχής και η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού τέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κατά την πρώτη μέρα των εργασιών του 3ου Ενεργειακού Διαλόγου Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που διοργανώνει το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) στη Θεσσαλονίκη.
Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου κήρυξε ο πρόεδρος του ΙΕΝΕ κ. Γιάννης Δεσύπρης, ο οποίος αναφέρθηκε στον αντίκτυπο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης στις επενδύσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και τη διαφοροποίηση των πηγών. Στα εισαγωγικά του σχόλια, ο εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου κ. Κωστής Σταμπολής αναφέρθηκε στα θέματα που θα απασχολήσουν τη φετινή συνάντηση, και κυρίως στο πως θα επηρεαστούν οι τιμές των ενεργειακών πρώτων υλών και της ηλεκτρικής ενέργειας από τη χρηματοοικονομική κρίση.
Σημαντική ήταν η ομιλία του Περιφερειακού Συντονιστή του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ενέργειας (WEC), Slav Slavov, ο οποίος επεσήμανε, μεταξύ άλλων, την ανάγκη για ασφαλή παροχή ενέργειας σε χαμηλές τιμές, ειδικά στη ΝΑ Ευρώπη. Στην κορυφή των προτεραιοτήτων του WEC είναι η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, τόνισε ο κ. Slavov, σημειώνοντας πως θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη διαφοροποίηση των πηγών.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η ομιλία του γενικού γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, κ. Κωνσταντίνου Μουσουρούλη, ο οποίος έκανε λόγο για μια διαρκή κρίση στον τομέα της ενέργειας, λόγω πάγιων αδυναμιών, όπως είναι η τεράστια αύξηση της ζήτησης και οι ελλείψεις υποδομών. Θα πρέπει να δούμε την κρίση ως έναυσμα για την ενίσχυση των υποδομών, τόνισε ο κ. Μουσουρούλης, επισημαίνοντας πως πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι η αναβάθμιση των υποδομών της Ελλάδας στο φυσικό αέριο (π.χ. διασυνδέσεις με Βουλγαρία, επέκταση τέρμιναλ LNG στη Ρεβυθούσα και νέα εγκατάσταση LNG στη Βόρεια Ελλάδα) αλλά και η εφαρμογή ενός εθνικού προγράμματος εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας.
Την ανάγκη για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της ΝΑ Ευρώπης υπογράμμισε ο πρέσβης για την Ενεργειακή Ασφάλεια και την Κλιματική Αλλαγή και Συντονιστής του έργου Nabucco στο υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας, κ. Peter Poptchev, ενώ ο κ. Παντελής Κάπρος, καθηγητής στο ΕΜΠ και πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής του ΙΕΝΕ, παρουσίασε έρευνα που διεξάγει το ΕΜΠ, για λογαριασμό της Ε.Ε., για τον ενεργειακό τομέα στα Βαλκάνια. Όπως τόνισε ο κ. Κάπρος, οι σημερινές εκτιμήσεις του ΕΜΠ εμφανίζουν σημαντική επιδείνωση σε σχέση με εκείνες που είχαν διατυπωθεί προ διετίας. Συγκεκριμένα, τα σενάρια οικονομικής ανάπτυξης για τα Βαλκάνια υποδηλώνουν χαμηλότερες προοπτικές για τη μελλοντική ζήτηση ενέργειας, τις επενδύσεις και τις ανάγκες για ορυκτά καύσιμα.
Ο επιτετραμμένος της Ρωσικής πρεσβείας στην Ελλάδα, κ. Michael Savva, υπογράμμισε, από την πλευρά του, την ανάγκη ευελιξίας των προμηθειών, μέσω της επέκτασης της μεταφορικής δυναμικότητας των αγωγών, της κατασκευής νέων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων και της βελτίωσης του Νομικού Πλαισίου για την Διακρατική Συνεργασία στην Ενέργεια. Αναφέρθηκε, επίσης, στη συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Ελλάδας σε μια σειρά σημαντικών επενδύσεων, όπως ο αγωγός πετρελαίου Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολης και ο αγωγός φυσικού αερίου South Stream, τον οποίο χαρακτήρισε ως ένα εφικτό, χαμηλού κόστους έργο, με σημαντικά οφέλη για τις χώρες που συμμετέχουν σε αυτό.
Για τη σημασία των σχέσεων της Ευρώπης με τις χώρες παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, την πρόσβαση της Ε.Ε. σε πόρους και την αύξηση της ζήτησης μίλησε ο κ. Richard Hall της International Association of Oil and Gas Produsers, στις Βρυξέλλες, ενώ ο κ. Marc Seris, διευθυντής της PFC Energy για την Ευρώπη, FSU και Αφρική, αναφέρθηκε στις θετικές προοπτικές για τη ΝΑ Ευρώπη παρά την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση.

Σε δημόσια έκταση η νέα ΔΕΘ

Αποκλειστικά σε δημόσια γη και όχι σε ιδιωτική έκταση θα «μετακομίσει» το διεθνές εκθεσιακό κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπως αποφασίστηκε κατά τη σημερινή πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Φορέων για τη Μετεγκατάσταση της Δ.Ε.Θ. Στόχος της επιτροπής είναι να ολοκληρώσει το έργο της μέχρι τις 31 Ιουλίου.
Τη σύσκεψη συγκάλεσε ο υπουργός Μακεδονίας – Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης, ως πρόεδρος της Επιτροπής για τη Μετεγκατάσταση της ΔΕΘ. Συμμετείχαν: ο πρόεδρος της ΤΕΔΚ Νομού Θεσσαλονίκης κ. Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, ο νομάρχης Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο πρόεδρος της ΔΕΘ ΑΕ κ. Δημήτρης Μπακατσέλος, ο πρόεδρος της Helexpo ΑΕ κ. Αριστοτέλης Θωμόπουλος, η πρόεδρος του ΟΡΣΘ κ. Σταυρούλα Μπαϊρακτάρη, ο αντιπρόεδρος του ΕΕΘ κ. Χρήστος Βασιλάκος, ο Α’ αντιπρόεδρος του ΒΕΘ κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο Α´ αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ κ. Εμμανουήλ Βλαχογιάννης και ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Αναστάσιος Κονακλίδης. Από πλευράς ΥΜΑΘ παρέστη και ο γ.γ. του υπουργείου κ. Λουκάς Ανανίκας.
Η επιτροπή θα συγκληθεί εκ νέου την επομένη Τρίτη 23 Ιουνίου 2009 και μέχρι τότε θα γίνει συγκέντρωση προς επεξεργασία, του υπάρχοντος υλικού, από όποια πηγή και αν προέρχεται. Αποφασίστηκε το όργανο να συνέρχεται σε πολύ τακτά διαστήματα και όσες φορές απαιτηθούν, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος, που είναι η ανάδειξη συγκεκριμένων τοποθεσιών ώστε να ληφθεί η τελική απόφαση από την κυβέρνηση. Αποφασίστηκε ακόμη, ότι την 31η Ιουλίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία και το έργο της επιτροπής. Επίσης, θα κληθούν τα κόμματα να καταθέσουν τις απόψεις τους για το ζήτημα αυτό.
Τέλος αποφασίστηκε, ότι το συγκεκριμένο εγχείρημα θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά σε δημοσιά γη.
"Αυτά είναι τα πρώτα συμπεράσματα. Η επιτροπή είναι ένα όργανο, για το συγκεκριμένο εγχείρημα. Αυτό δεν σημαίνει, ότι η δουλειά για αυτό το project ξεκινά τώρα. Είχε γίνει η προεργασία, πραγματοποιήθηκαν οι επαφές και τώρα υπάρχει μια θεσμική συγκρότηση, ένα συγκεκριμένο όργανο όπου θα επεξεργαστεί οτιδήποτε έχει παραχθεί μέχρι στιγμής. Η απόφαση για το που θα εγκατασταθεί το νέο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο, είναι αποκλειστική δικαιοδοσία της κυβέρνησης. Στην Επιτροπή αναλαμβάνουμε να διερευνήσουμε τις πιθανότητες και τις δυνατότητες και να καταλήξουμε σε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις, μία ή περισσότερες προτάσεις, ώστε στο τέλος αυτής της περιόδου, να έχει τη δυνατότητα η κυβέρνηση, να αποφασίσει για το που θα γίνει το εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο", δήλωσε ο ΥΜΑΘ.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης

Μετά το τέλος της συνεδρίασης της Επιτροπής που συνεκλήθη σήμερα (Πέμπτη) στο ΥΜΑΘ, για την απομάκρυνση της ΔΕΘ, ο Δήμαρχος Β. Παπαγεωργόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση :
«1. Έχει τεράστια σημασία η υλοποίηση της Πρωθυπουργικής εξαγγελίας για τη δημιουργία Μητροπολιτικού πάρκου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και τη μετακίνηση της Διεθνούς Έκθεσης της πόλης μας σε χώρο που θα συμβάλλει ουσιαστικά και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην ισόρροπη ανάπτυξη του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.
2. Στην Επιτροπή που συνεκλήθη σήμερα για το συγκεκριμένο θέμα δεσμευτήκαμε να καταλήξουμε στην τελική μας πρόταση μέχρι τέλους Ιουλίου 2009.
3. Όπως είναι γνωστό, ο Δήμος Θεσσαλονίκης πρωτοστάτησε για το ζωτικό αυτό θέμα θέτοντας σε ανοικτή διαβούλευση την αναγκαιότητα δημιουργίας Μητροπολιτικού πάρκου και την απομάκρυνση της ΔΕΘ. Το θέμα συζητήθηκε διεξοδικά στη συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου της 25ης Σεπτεμβρίου 2008, καθώς και σε ειδική σύσκεψη με τους Φορείς της πόλης μας που συγκάλεσε ο Δ.Θ. την 17η Οκτωβρίου 2008.
4. Είναι πλέον επιβεβλημένη η υλοποίηση της πρωθυπουργικής εξαγγελίας, στο συντομότερο δυνατόν χρονικό διάστημα».

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο
Τη χωροθέτηση του νέου διεθνούς εκθεσιακού κέντρου της Θεσσαλονίκης σε έκταση που ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε φορέα του Δημοσίου, προκειμένου να αποφευχθεί η διαδικασία της απαλλοτρίωσης, ζήτησε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στην πρώτη σύσκεψη της επιτροπής που έχει συσταθεί για τη διερεύνηση του θέματος. Η πρόταση αυτή αποτέλεσε και απόφαση της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης.
Στην κατεύθυνση της απλούστευσης των διαδικασιών και της καλύτερης λειτουργίας του νέου εκθεσιακού κέντρου το ΕΕΘ πρότεινε και την ενοποίηση της ΔΕΘ με τη Helexpo.
Ειδικότερα, στο υπόμνημα που κατέθεσε ο Α΄ Αντιπρόεδρος του ΕΕΘ, Χρήστος Βασιλάκος, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης προτείνεται η χωροθέτηση του νέου διεθνούς εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου να γίνει σε περιοχή που θα συνδυάζει τα εξής χαρακτηριστικά:
Να επιλεγεί χώρος που να ανήκει στο δημόσιο ή σε φορέα του δημοσίου για να αποφευχθούν διαδικασίες απαλλοτριώσεων, με όλες τις παρενέργειες που δυστυχώς έχουν εμφανιστεί σε άλλες περιπτώσεις. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιείται το κόστος και δεν δημιουργούνται σχολιασμοί για την επιλογή.
Να μην προκαλεί όχληση στη λειτουργία του πολεοδομικού συγκροτήματος που είναι ήδη βεβαρημένο κυκλοφοριακά
Να είναι εύκολα προσβάσιμος με όλα τα συγκοινωνιακά μέσα Αεροπορικά, Οδικά, Σιδηροδρομικά, Ακτοπλοϊκά.
Να υπάρχει εύκολη πρόσβαση μ΄ όλα τα σημεία του πολεοδομικού συγκροτήματος είτε με αστική συγκοινωνία είτε με τον προαστιακό σιδηρόδρομο είτε με το μετρό που βρίσκεται υπό κατασκευή.

Νέος βηματισμός
Στο υπόμνημα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο χαρακτήρα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
«Εκτός από τα παραπάνω και ίσως το σημαντικότερο, είναι να βρεθεί ο προσανατολισμός της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και τι πρέπει να προσδοκούμε από αυτήν. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια ο διεθνής της χαρακτήρας έχει συρρικνωθεί για να μην πούμε ότι έχει χαθεί. Αντί να σφύζει από τις συμμετοχές ξένων οίκων, στην τελευταία διοργάνωση τα περίπτερα ήταν γεμάτα από Δημόσιες Υπηρεσίες, ενώ οι επισκέπτες έχουν μειωθεί δραματικά, παρά τα επίπλαστα στοιχεία των αρμοδίων. Αυτά είναι διογκωμένα και με αυτούς που συρρέουν για τις συναυλίες που πραγματοποιούνται παράλληλα. Εάν προσδοκούμε ένα τέτοιο εκθεσιακό κέντρο ίσως δεν αξίζει τον κόπο. Η Θεσσαλονίκη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έκθεση της. Για τους Θεσσαλονικείς είναι κομμάτι της ζωής τους. Κάθε προσπάθεια υποβάθμισης θα μας βρει όλους απέναντι».
Το ΕΕΘ ζητά οι φορείς της πόλης να έχουν ουσιαστικό λόγο και δεν πρέπει να παραμείνουν απλοί παρατηρητές.
«Δεν πρέπει όμως να μείνουμε μόνο στην εξεύρεση του κατάλληλου χώρου. Πρέπει να δημιουργηθεί το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας που να διασφαλίζει την βιωσιμότητα και τον χαρακτήρα του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου της Θεσσαλονίκης. Στην προσπάθεια αυτή σημαντικό ρόλο έχουν οι πολίτες και οι θεσμικοί φορείς που τους εκφράζουν. Δεν μπορούν να διαχειριστούν την τύχη ενός τόσο μεγάλου και διαρκούς χρονικά εγχειρήματος, οι λίγοι που ορίζονται, χωρίς να έχουν την σχετική τεχνογνωσία για να λαμβάνουν τόσο κρίσιμες και σημαντικές αποφάσεις. Δεν μπορούν και δεν πρέπει να υπάρχουν δύο διαφορετικοί φορείς που να διαχειρίζονται τον πολύ σοβαρό για την πόλη μας θεσμό της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Αν θέλουμε με σοβαρότητα, αποτελεσματικότητα, ταχύτητα, συντονισμό και συνέπεια να αντιμετωπισθεί το θέμα πρέπει να δημιουργηθεί ένας ενιαίος και ευέλικτος φορέας», τονίζεται μεταξύ των άλλων στο υπόμνημα του ΕΕΘ.

Διαμαρτυρία εργαζομένων στην ΑΜΑΣΑ

Οι 120 εργαζόμενοι της ΑΜΑΣΑ παραμένουν απλήρωτοι για μήνες. Οι εργοδότες αδειάζουν το εργοστάσιο και, σύμφωνα με καταγγελίες των εργαζομένων, ετοιμάζονται να το κλείσουν. Και ενώ οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας η επιχείρηση τους έθεσε σε διαθεσιμότητα.
Το Συνδικάτο Εργαζομένων στην Επισιτιστική Βιομηχανία και οι 120 εργαζόμενοι της βιομηχανίας ΑΜΑΣΑ, καλούν όλους τους εργαζόμενους της Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα της Βιομηχανικής Περιοχής Σίνδου, σε συγκέντρωση συμπαράστασης, "για να μη περάσουν τα αντεργατικά μέτρα της εργοδοσίας, να μην πληρώσουν την κρίση οι εργαζόμενοι".
Η συγκέντρωση θα γίνει σήμερα Πέμπτη 18 Ιουνίου 2009, στις 7 μ.μ. στο εργοστάσιο της ΑΜΑΣΑ, στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου.

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2009

ΣΒΒΕ: Σειρά αιτημάτων προς το υπουργείο Ανάπτυξης

Το σαφή διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων εφαρμογής και διαχείρισης προγραμμάτων από την κύρια αποστολή του Υπουργείου Ανάπτυξης, ζήτησαν, με υπόμνημά τους, οι Βιομήχανοι της Βόρειας Ελλάδας, από τον αρμόδιο υπουργό, σε συνάντηση που είχαν, χθες, μαζί του. Όπως υπογράμμισαν, κατά την άποψή τους, ο διαχωρισμός είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της βιομηχανικής πολιτικής.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εργασίας της διοίκησης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) με τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη, στην Αθήνα, ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Νικόλαος Πέντζος κατέθεσε υπόμνημα θεμάτων που αφορούν την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων της χώρας μας.
Στο υπόμνημά τους, τα μέλη του ΣΕΒΒΕ ζητούν, ακόμη:
 • Την άσκηση (έμμεσης) κλαδικής πολιτικής – ενίσχυσης των δυναμικών και εφόσον αποδεικνύεται βιωσιμότητα των ευπαθών κλάδων της μεταποίησης (π.χ. αγροτικά προϊόντα), με ταυτόχρονη ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων περιοχών και περιφερειών της χώρας, κατ΄ αντιστοιχία με πολιτικές που ακολούθησαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως π.χ. η Γαλλία («Πόλοι Βιομηχανικής Ανταγωνιστικότητας»), και με τη χρηματοδότηση κατά προτεραιότητα της παραγωγικής βάσης της χώρας.
 • Τη θεσμοθέτηση προγράμματος τύπου ΤΕΜΠΜΕ που θα ενισχύει αποκλειστικά τη μεταποίηση και θα ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθός τους,
 • Την παροχή ενισχύσεων για τη δημιουργία κλαδικών ινστιτούτων, με τη συμμετοχή των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα ως βάση για τα θέματα ελέγχου της αγοράς (πιστοποίηση – προδιαγραφές) και για την υλοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων.
 • Τη θεσμοθέτηση κινήτρων από την πολιτεία προς τις επιχειρήσεις αποκλειστικά για την αγορά τεχνογνωσίας: η αναβάθμιση της τεχνολογικής ικανότητας των επιχειρήσεων μπορεί να προέλθει από την αγορά και εισαγωγή τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων.
Όσον αφορά τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται, στην εφαρμογή του Αναπτυξιακού Νόμου και στην αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων, "που σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν ξεπεράσει τους 15 μήνες", όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά οι βιομήχανοι της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και τις "μεγάλες καθυστερήσεις στους ελέγχους και την πιστοποίηση δαπανών, στις επενδύσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης" και "στην έγκαιρη πληρωμή των επενδύσεων, όπως και χρονικές καθυστερήσεις στη σύγκλιση και λειτουργία των ειδικών γνωμοδοτικών επιτροπών εμπειρογνωμόνων που εξετάζουν προτάσεις ειδικών επενδύσεων όπως καινοτομία, υψηλή τεχνολογία, επενδύσεις λογισμικού, νέα προϊόντα κλπ", ο ΣΒΒΕ προτείνει "τη διερεύνηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης της δημιουργίας και θεσμοθέτησης ενός περισσότερο ευέλικτου και αποτελεσματικότερου συστήματος διαχείρισης του επενδυτικού νόμου".
Οι βιομήχανοι, επίσης, ζητούν:
 • Την αναμόρφωση της νομοθεσίας που αφορά βιομηχανικές άδειες: το σχετικό σχέδιο νόμου που έχει προετοιμασθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης την προηγούμενη περίοδο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, και για το λόγο αυτό προτείνουμε να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη θεσμοθέτησή του.
 • Την απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας: όλα τα θέματα αρμοδιότητας (άδειες, πιστοποιήσεις, ελεγκτικές διαδικασίες, κυρώσεις κλπ) του Υπουργείου Ανάπτυξης θα πρέπει να μελετηθούν και στη συνέχεια να γίνουν συγκεκριμένες προτάσεις για τη μείωση της γραφειοκρατίας.
Τέλος, ειδικά για θέματα προμηθειών δημοσίου, προτείνουν:
 • υποχρεωτική χρήση προδιαγραφών υλικών και προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή δημοσίων έργων. Τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα πρέπει να διαθέτουν συγκεκριμένες προδιαγραφές οι οποίες θα ελέγχονται από τις αναθέτουσες αρχές.
 • σταδιακή μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών εταιρειών προμηθευτών του δημοσίου,
 • δημιουργία μητρώου προμηθευτών του δημοσίου, με: α) σαφή προσδιορισμό των κριτηρίων ένταξης των επιχειρήσεων στο Μητρώο Προμηθευτών του Δημοσίου, και, β) λειτουργία αυστηρού πειθαρχικού συμβουλίου για τη διατήρηση του Μητρώου,
 • σμίκρυνση του μεγάλου χρονικού διαστήματος για την κατακύρωση προμηθειών, σε αντιδιαστολή με τον ισχύοντα «σύντομο χρόνο παράδοσης» στις διακηρύξεις, και,
 • κατάργηση του παραβόλου ένστασης για διαγωνισμούς του δημοσίου με προϋπολογισμό κατώτερο των 100.000 €.

370 εκατομμύρια για αγροτουρισμό

Ενισχύσεις και χρηματοδοτήσεις για παράλληλες δραστηριότητες αγροτών(στη δημιουργία τουριστικών καταλυμάτων, βιοτεχνιών, επιχειρήσεων παραγωγής και τυποποίησης ειδών διατροφής, χώρων εστίασης και αναψυχής, την ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ανακαίνιση οικισμών κλπ), περιλαμβάνει η Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρης Χατζηγάκης, συνολικού ύψους Δημόσιας Δαπάνης 370.000.000 €.
Το πρόγραμμα θα εφαρμοσθεί κυρίως σε ορεινούς και μειονεκτικούς Δήμους σε όλη την Ελληνική ύπαιθρο.
«Πρόκειται για δραστηριότητες και ευκαιρίες σε όλους τους ανθρώπους της περιφέρειας, που αφορούν στην προώθηση του αγροτουρισμού και τουρισμού, στη στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων, στην ανάδειξη των αγροτικών οικισμών της χώρας και στην αποκατάσταση και βελτίωση των κτιρίων και άλλων στοιχείων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς», δήλωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρης Χατζηγάκης.
Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007–2013” (ΠΑΑ), περιλαμβάνονται αναλυτικά τα μέτρα/δράσεις των ιδιωτικών επενδύσεων, οι όροι και προϋποθέσεις ένταξης, οι δικαιούχοι, οι διαδικασίες αξιολόγησης - παρακολούθησης και ελέγχου, οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των εμπλεκομένων φορέων εφαρμογής, το χρηματοδοτικό πλαίσιο, κλπ.
Ειδικότερα, τα μέτρα της ΚΥΑ αφορούν στις εξής δράσεις:
 • «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες». Στα πλαίσια του Μέτρου προβλέπεται η ενίσχυση επενδύσεων που υλοποιούνται από αγρότες και μέλη του αγροτικού νοικοκυριού, οι οποίες διαφοροποιούν τις δραστηριότητες της γεωργικής εκμετάλλευσής τους, με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που δεν σχετίζονται με τη γεωργία (αγροτικός τουρισμός, βιοτεχνία κ.λ.π.). Ο συνολικός προϋπολογισμός ανά επένδυση ανέρχεται έως 600.000€ και το ανώτατο ύψος ενίσχυσης έως 60% του συνολικού κόστους.
 • «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων». Στα πλαίσια του Μέτρου προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων (βιοτεχνικών μονάδων, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση, δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων, βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κλπ). Ο συνολικός προϋπολογισμός ανά επένδυση ανέρχεται έως 600.000€ και το ανώτατο ύψος ενίσχυσης έως 60% του συνολικού κόστους.
 • «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων». Στα πλαίσια του Μέτρου προβλέπεται η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων τα οποία αφορούν στη βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος (επενδύσεις μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης, γραφείων οργάνωσης - πληροφόρησης και προώθησης τουρισμού, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού, χώρων εστίασης και αναψυχής, κλπ), στην ενίσχυση της απασχόλησης, στην αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης, στην συμβολή στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, στην προβολή-προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανά επένδυση ανέρχεται έως 600.000€ και το ανώτατο ύψος ενίσχυσης έως 60% του συνολικού κόστους.
 • «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό». Στα πλαίσια του Μέτρου προβλέπεται η ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με την γεωργική παραγωγή και τα τοπικά προϊόντα, με την ανάδειξη και διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και με τη στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών, κλπ. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανά πρόταση ανέρχεται έως 30.000€ και το ανώτατο ύψος ενίσχυσης έως 75% του συνολικού κόστους.
 • «Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών». Το μέτρο αφορά σε παρεμβάσεις αποκατάστασης εξωτερικών όψεων κτισμάτων στα πλαίσια της συνολικής αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης των οικισμών των περιοχών παρέμβασης του προγράμματος. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανά πρόταση ανέρχεται έως 40.000€ και το ανώτατο ύψος ενίσχυσης έως 60% του συνολικού κόστους.
 • «Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς». Στα πλαίσια του Μέτρου προβλέπονται παρεμβάσεις για τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου και συγκεκριμένα κτισμάτων/στοιχείων αγροτικής/πολιτιστικής κληρονομιάς (όπως μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια, κλπ). Ο συνολικός προϋπολογισμός ανά πρόταση ανέρχεται έως 200.000€ και το ανώτατο ύψος ενίσχυσης έως 75% του συνολικού κόστους.

Ανοίγει η συζήτηση για τη μετεγκατάσταση της ΔΕΘ

Υπεγράφη από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργο Σουφλιά και τον Υπουργό Μακεδονίας – Θράκης κ. Σταύρο Καλαφάτη, η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη «Συγκρότηση Επιτροπής για τη Μετεγκατάσταση της ΔΕΘ». Αύριο, Πέμπτη, η επιτροπή θα συνεδριάσει για πρώτη φορά, με απόφαση του υπουργού Μακεδονίας – Θράκης κ. Σταύρου Καλαφάτη, που είναι και ο πρόεδρος της επιτροπής.
Στη συνεδρίαση έχουν κληθεί να συμμετάσχουν, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Γιώργος Τσιότρας, ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚ Νομού Θεσσαλονίκης κ. Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, ο Πρόεδρος της ΔΕΘ ΑΕ κ. Δημήτρης Μπακατσέλος, ο Πρόεδρος της Helexpo ΑΕ κ. Αριστοτέλης Θωμόπουλος, η Πρόεδρος του ΟΡΣΘ κ. Σταυρούλας Μπαϊρακτάρη, ο Πρόεδρος του ΕΕΘ κ. Μιχαήλ Ζορπίδης, ο Πρόεδρος του ΒΕΘ κ. Σωτήρης Μαγόπουλος, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Αναστάσιος Κονακλίδης και ο Α΄ Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ κ. Εμμανουήλ Βλαχογιάννης.
Με αφορμή τη συγκρότηση της Επιτροπής και τη σύγκληση της πρώτης συνεδρίασης, ο Υπουργός Μακεδονίας – Θράκης κ. Σταύρος Καλαφάτης, δήλωσε:
«Στόχος είναι η διερεύνηση όλων των προτάσεων και δυνατοτήτων για τη χωροθέτηση του νέου Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου, που αποτελεί και την προϋπόθεση για ένα ακόμη σημαντικό έργο ποιότητας ζωής, τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Η Επιτροπή θα λειτουργήσει εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουμε θέσει με σκοπό την ανάδειξη των βέλτιστων επιλογών, που θα συγκεντρώνουν τη μέγιστη δυνατή συναίνεση.»
Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, ο κ. Καλαφάτης ανακοίνωσε ότι, ως το τέλος του καλοκαιριού η επιτροπή που έχει εισηγητικό και όχι αποφασιστικό ρόλο, θα συνεδριάζει "με τη συχνότητα που απαιτείται, ώστε να αναδείξει τις καταλληλότερες λύσεις, με τη μέγιστη δυνατή συναίνεση, για τη νέα χωροθέτηση. Η ευθύνη της τελικής απόφασης ανήκει στην Κυβέρνηση και σ` αυτό το επίπεδο θα ληφθεί, αμέσως μετά".
Όσο για τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί, ο υπουργός είπε ότι "θα εκτιμηθούν και ως προς τις προδιαγραφές τους και ως προς την ωριμότητά τους. Παράλληλα όμως, θα δοθεί η ευκαιρία να κατατεθούν και νέες προτάσεις εφ` όσον υπάρχουν, πάντα όμως, με δεδομένη την απόφαση να καταλήξουμε σε αποτελέσματα ως το τέλος του καλοκαιριού. Στην πρώτη αυτή συνεδρίαση, αναμένεται να συζητηθούν οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια -αν θέλετε- βάσει των οποίων μια πρόταση θα γίνεται αποδεκτή προς επεξεργασία".

O Γιάννης Μαγκριώτης
"Είναι αδιανόητο οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι από πέρυσι στα εγκαίνια της Έκθεσης, όπου ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε την πρόθεσή του για την μετεγκατάσταση της ΔΕΘ να αναλίσκονται σε επαναλαμβανόμενες ανούσιες ανακοινώσεις για την συγκρότηση και την λειτουργία κάποιας επιτροπής, η οποία ΘΑ εισηγηθεί στον Πρωθυπουργό τις εναλλακτικές προτάσεις για την μετεγκατάσταση της ΔΕΘ", δηλώνει ο πολιτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σε θέματα Δημοσίων Έργων, Γιάννης Μαγκριώτης. Και προσθέτει:
"Ξέραμε, ότι αυτή η κυβέρνηση δίνει μεγάλο βάρος στα λόγια, στις διακηρύξεις και στις δημόσιες σχέσεις. Σε πολλές όμως περιπτώσεις ξεπερνούν και τα όρια. Πίσω από τις δημόσιες σχέσεις και τις ανακοινώσεις δεν υπάρχει καμία ουσία. Θυμίζω και πάλι, ότι από το 2002 υπάρχει ολοκληρωμένη μελέτη για την μετεγκατάσταση της ΔΕΘ στη Σίνδο, σε οικόπεδο του Δημοσίου 1000 στρεμμάτων. Αυτή η λύση επιλέχτηκε μεταξύ όλων των άλλων ως η καταλληλότερη. Αυτή η λύση επιλέχτηκε από όλα τα αρμόδια όργανα και τους φορείς με πρώτο τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης και συμπεριελήφθη στον φάκελο διεκδίκησης της EXPO 2008, με τον οποίο οι εκπρόσωποι της νεοδημοκρατικής κυβέρνησης τον Δεκέμβριο του 2004, διεκδίκησαν χωρίς επιτυχία στο Παρίσι την διοργάνωση της EXPO 2008.
Θυμίζω ότι ο κ. Καραμανλής στα εγκαίνια της Έκθεσης του 2004, δήλωνε πως: «και εάν δεν κερδίσουμε τον Δεκέμβρη την διοργάνωση της EXPO 2008, οι εγκαταστάσεις όπως προβλέπονται στον φάκελο θα ολοκληρωθούν». Σήμερα 5,5 χρόνια μετά και πάλι φτιάχνουν επιτροπές για να εισηγηθούν. Το ακόμη πιο ανησυχητικό όμως είναι, ότι βασικό ρόλο στην νέα επιτροπή, που συγκρότησε η κυβέρνηση, έχουν όλοι αυτοί που δέκα χρόνια πολέμησαν την μετεγκατάσταση της Έκθεσης. Πώς είναι δυνατόν τώρα αυτοί να δώσουν και λύση;
Εάν άλλαξαν γνώμη θα πρέπει τουλάχιστον να ζητήσουν μια συγγνώμη για τα εμπόδια που έβαζαν τόσα χρόνια και τον ενταφιασμό της μετεγκατάστασης της ΔΕΘ. Πέντε χαμένα χρόνια μιας σημαντικής αναπτυξιακής υποδομής για την πόλη είναι πολλά. Αν κοιτάξουν στην Αττική θα δουν, πως τα πέντε αυτά χρόνια κατασκευάστηκαν πέντε μεγάλα εκθεσιακά κέντρα. Πέντε χαμένα χρόνια για την δημιουργία ενός μητροπολιτικού πάρκου στις σημερινές εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Θ. , είναι επίσης πολλά.
Είναι επίσης πολλά σε μια πόλη, όπου η περιβαλλοντική επιβάρυνση και λόγω της έλλειψης πρασίνου είναι πολύ μεγάλη. Δυστυχώς τίποτα δεν κατάλαβαν, οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, από το μήνυμα των Ευρωεκλογών της 7ης Ιούνη 2009, ειδικά στη Θεσσαλονίκη", κατέληξε ο κ. Μαγκριώτης.

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2009

Το ΒΕΘ για το πρόγραμμα Νεανικής και Γυναικείας επιχειρηματικότητας

Στη διευκόλυνση όλων όσων επιθυμούν να ενταχθούν στα προγράμματα της νεανικής και της γυναικείας επιχειρηματικότητας του υπουργείου Ανάπτυξης, αποσκοπεί η νέα δράση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ). Συγκεκριμένα το ΒΕΘ, στην προσπάθεια του για στήριξη του επιχειρείν, παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων των ενδιαφερομένων για ένταξη στα προγράμματα «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών», από τα γραφεία του Επιμελητηρίου.
Η υποβολή των αιτήσεων για τα δύο προγράμματα που εντάσσονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΥΠΑΝ ξεκίνησε στις 15 Ιουνίου. Καταληκτική ημερομηνία είναι η 14η Σεπτεμβρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του ΒΕΘ, Αριστοτέλους 27, στον τρίτο όροφο.

Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2009

ΣΕΒΕ: Σκούρα τα πράγματα...

"Τα πράγματα είναι σκούρα", όσον αφορά τους εξαγωγείς της Βόρειας Ελλάδας. Αυτό, τουλάχιστον υποστηρίζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, Βασ. Θωμαΐδης. Γι αυτό και ο Σύνδεσμος σκοπεύει να ανοίξει διάλογο με όλα τα πολιτικά κόμματα, για τη στήριξη των ελληνικών εξαγωγών.
Σύμφωνα με τον κ. Θωμαΐδη, το πρώτο εξάμηνο του 2009 υπολογίζεται ότι θα κλείσει με "βαθιά πτώση, σε διψήφιο ποσοστό" για τις πωλήσεις ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό. Τις δηλώσεις αυτές έκανε στο περιθώριο της 34ης τακτικής γενικής συνέλευσης των μελών του ΣΕΒΕ. Κατά τον πρόεδρο του Συνδέσμου, τα αρνητικά πρόσημα θα συνεχιστούν πιθανότατα καθόλη τη διάρκεια του 2009, αφού ο Απρίλιος και ο Μάιος εξελίχθηκαν σε "κακό" δίμηνο.
Στόχος του ΣΕΒΕ είναι ο διάλογος με τα κόμματα να αποφέρει ένα στοχευμένο και δεσμευτικό πρόγραμμα στήριξης των εξαγωγών, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και ταχεία υλοποίηση. Για αυτό άλλωστε, στη φετινή γενική συνέλευση προτιμήθηκε -για πρώτη φορά ουσιαστικά- η έμφαση να δοθεί στο κλειστό κομμάτι της συνεδρίασης, ώστε να καταγραφούν συγκεκριμένες προτάσεις προς τα κόμματα, αντί το κέντρο βάρους να τοποθετηθεί στις ομιλίες υπουργών ή πολιτικών αρχηγών, όπως άλλες χρονιές.
Μάλιστα, πρόσφατα, ο Σύνδεσμος παρήγγειλε έρευνα, μέσω ερωτηματολογίων, στην εταιρία "Deloitte & Touche". Όπως προέκυψε, στην πρώτη πεντάδα των απαιτήσεων, που έχουν οι εξαγωγείς από τον Σύνδεσμο, κυριαρχεί το θέμα της κλαδικής -και όχι γενικής και οριζόντιας- αντιμετώπισης των εξαγωγών. Άλλα αιτήματα στην κορυφή των απαιτήσεων των Εξαγωγέων της Βόρειας Ελλάδας είναι η πιο ενεργή συνδικαλιστική εκπροσώπηση, η μεγαλύτερη δικτύωση, η εκτενέστερη ενημέρωση και να δοθεί περισσότερη έμφαση στην εκπαίδευση-κατάρτιση.
Παράλληλα, η διοίκηση του Συνδέσμου συνεχίζει τις επαφές με εμπορικές τράπεζες για τον εκ νέου σχεδιασμό ή τη βελτίωση της στρατηγικής τους, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις τους με τις εξαγωγικές επιχειρήσεις.
"Είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία με Eurobank και Πειραιώς, ενώ ανεπίσημα έχουμε και κάποιες διερευνητικές συνομιλίες με άλλες τράπεζες", ανακοίνωσε ο κ. Θωμαΐδης. Υπογράμμισε ότι, ειδικά η Βόρεια Ελλάδα, εξαιτίας του υψηλού βαθμού εξωστρέφειας των επιχειρήσεών της, επηρεάζεται εντονότερα από τους κραδασμούς της οικονομικής κρίσης και πρόσθεσε ότι οι Έλληνες εξαγωγείς χρήζουν άμεσης ενίσχυσης.
Ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ υποστήριξε ακόμη ότι οι εκτιμήσεις της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για τους πρώτους μήνες του 2009 "εξέπληξαν ακόμα και τον πιο απαισιόδοξο".
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΒΕ, κεντρικός στόχος του Συνδέσμου είναι τώρα η παροχή νέων, καινοτόμων και αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς τα μέλη του. Υπενθύμισε ότι από τέλους 2008, λειτουργεί και η νέα, λειτουργική Διαδικτυακή Πύλη του ΣΕΒΕ.

Αποδείξεις με κάθε σερβίρισμα

Αποδείξεις λιανικής πώλησης με κάθε σερβίρισμα, υποχρεούνται, πλέον, να εκδίδουν, από 1 Ιουλίου 2009, οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων εστίασης(εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης, ψητοπωλεία, καφετερίες, πιτσαρίες, μπαρ κλπ). Πρόκειται για υλοποίηση της απόφασης του υφυπουργού Οικονομικών, Αντώνη Μπέζα, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Καταργείται, ακόμη, η δυνατότητα να αντικαθίστανται οι αποδείξεις με δελτίο παραγγελίας σε κάθε στάδιο σερβιρίσματος.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, η ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία, αφού αρκετοί ιδιοκτήτες τέτοιων καταστημάτων παρουσίαζαν ως νόμιμη απόδειξη τα δελτία παραγγελίας, με σκοπό την παραπλάνηση των καταναλωτών και τη φοροδιαφυγή.
"Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής είναι μια συνεχής προσπάθεια. Με τη σημερινή Απόφαση να εκδίδονται οι αποδείξεις λιανικής πώλησης με κάθε σερβίρισμα και όχι εναλλακτικά στο τέλος όλων των παραγγελιών, γίνεται ένα ακόμη βήμα. Όμως, για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα χρειάζεται και η βοήθεια των καταναλωτών. Η απαίτηση για έκδοση νόμιμης απόδειξης σε κάθε στάδιο του σερβιρίσματος, είναι σημαντική. Δεν πρέπει να ξεχνούμε, ότι η φοροδιαφυγή στερεί από τη Πολιτεία, ειδικά σε περιόδους κρίσης όπως η σημερινή, πόρους για κοινωνικές παρεμβάσεις και ενισχύσεις όσων έχουν μεγαλύτερη ανάγκη", δήλωσε ο υπουργός.

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2009

Και... πλοίο θα σας πάρουμε

Μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων θα αποκτήσει το πλοίο με το οποίο σκοπεύει να εξοπλιστεί, για δρομολόγια στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, η ναυτιλιακή εταιρία λαϊκής βάσης, την οποία σκοπεύει να ιδρύσει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Οι επαφές έγιναν και, όπως αποδείχτηκε, παρόμοια εγχειρήματα έχουν στηριχθεί από την ΕΤΕΠ. Επειδή, όμως, η Τράπεζα δίνει δάνεια μεγαλύτερα των 25 εκατομμυρίων -και το ποσό για την αγορά πλοίου είναι μικρότερο- η χρηματοδότηση θα γίνει μέσω συνεργαζόμενων τραπεζών.
Την ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕτΕΠ) να βοηθήσει στη χρηματοδότηση αγοράς πλοίου από ναυτική εταιρία λαϊκής βάσης, στην οποία θα μετέχουν επιμελητήρια και τοπικοί φορείς, εξέφρασε ο πρόεδρος της ΕτΕΠ, Πλούταρχος Σακελλάρης.
Ο Ά Αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Χρήστος Βασιλάκος έθεσε το ζήτημα της δυνατότητας χρηματοδότησης της προσπάθειας για τη σύσταση ναυτικής εταιρίας που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του ΕΕΘ, κατά τη διάρκεια συνάντησης του αντιπροέδρου της ΕτΕΠ με επιχειρηματικούς φορείς της Μακεδονίας και της Θράκης, το βράδυ της Πέμπτης 11 Ιουνίου 2009. Η ανταπόκριση του κ. Σακελλάρη ήταν θετική, σημειώνοντας ότι η ΕτΕΠ έχει χρηματοδοτήσει ανάλογη προσπάθεια, σε άλλη χώρα της Ευρώπης.
«Η ΕτΕΠ στηρίζει πρωτοβουλίες υπέρ της περιφερειακής ανάπτυξης, όπως η χρηματοδότηση της αγοράς πλοίου για την άρση της απομόνωσης της Θεσσαλονίκης με τη νησιωτική χώρα, γεγονός που μας χαροποιεί και δίνει ώθηση στην προσπάθεια μας», δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΕΘ, Μιχάλης Ζορπίδης.
Ο κ. Σακελλάρης διευκρίνισε ότι η ΕτΕΠ δίνει απευθείας δάνεια για τη χρηματοδότηση επενδύσεων άνω των 25 εκατ. ευρώ. Στην περίπτωση της αγοράς πλοίου το ποσό που θα απαιτηθεί είναι πολύ μικρότερο, ωστόσο μπορεί να υπάρξει χρηματοδότηση, με χαμηλότοκο δάνειο, μέσω κάποιας από τις εμπορικές τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται η ΕτΕΠ.

Μαθήματα επιχειρηματικότητας σε φυλακισμένους των Διαβατών!

Ενημέρωση για τις διαδικασίες ίδρυσης μιας επιχείρησης, καθώς και για τα τρέχοντα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας παρείχε, την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2009, σε τροφίμους των Δικαστικών Φυλάκων Διαβατών η αναπτυξιακή εταιρία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης «Ο Σύμβουλος του Επαγγελματία».
Το ενημερωτικό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη διεύθυνση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας που λειτουργεί εντός των φυλακών.
Η επανένταξη των αποφυλακισθέντων στην αγορά εργασίας αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις του σωφρονιστικού συστήματος της χώρας. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας δίνει στους τρόφιμους την ευκαιρία να ολοκληρώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση και να λάβουν απολυτήριο γυμνασίου. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας που έχει με το υπουργείο Εθνικής Παιδείας, μετέχει ενεργά στην προσπάθεια ομαλής επαναφοράς των αποφυλακισθέντων στην κοινωνική ζωή, παρέχοντας ενημέρωση και πληροφόρηση για το πώς μπορούν να φτιάξουν τη δική τους επιχείρηση.
«Οι επαγγελματίες της Θεσσαλονίκης δεν κλείνουν τα μάτια στα προβλήματα της κοινωνίας. Συμβάλλουμε με τις μικρές μας δυνάμεις στη δημιουργία προοπτικών για ανθρώπους που βρέθηκαν στο περιθώριο. Η απασχόληση, η δημιουργία, αποτελεί την καλύτερη οδό για την κοινωνική τους επανένταξη», δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΕΘ, Μιχάλης Ζορπίδης.
Ειδικά για τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης λειτουργεί την ιστοσελίδα www.youngbusiness.gr, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν όλη τη σχετική πληροφόρηση.
Η αναπτυξιακή εταιρία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης «Ο Σύμβουλος του Επαγγελματία» παρέχει δωρεάν ενημέρωση στα μέλη του για τα τρέχοντα ενημερωτικά προγράμματα μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 800 11 15 15 15.

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2009

40 εκ ευρώ για τη Γυναικεία και τη Νεανική Επιχειρηματικότητα


Αρχίζει, στις 15 Ιουνίου, η υποβολή αιτήσεων για τα προγράμματα Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας. Ήδη, την Τρίτη 9 Ιουνίου 2009, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Ιωάννης Μπούγας υπέγραψε την απόφαση έγκρισης των οδηγών των προγραμμάτων νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας, καθώς και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στα ανωτέρω προγράμματα.
Τα προγράμματα νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας, συνολικού προϋπολογισμού 40 εκ. € δημόσια δαπάνη, εντάσσονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και αποσκοπούν στη διευκόλυνση - μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων – της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από γυναίκες (Επιχειρηματικότητα Γυναικών) καθώς και νέους ηλικιακά επιχειρηματίες (Επιχειρηματικότητα Νέων), σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, δίνοντας έμφαση στην ενθάρρυνση και υποστήριξη της επιχειρηματικότητας ευκαιρίας. Ως επιχειρηματικότητα ευκαιρίας ορίζεται η ίδρυση και προσπάθεια ανάπτυξης νέας επιχείρησης με στόχο την αξιοποίηση πραγματικής επιχειρηματικής ευκαιρίας (καινοτομία, κενά της αγοράς, προοπτικές αύξησης ζήτησης κ.τ.λ.) από επιχειρηματία με προσόντα (π.χ. πίστη στην επιτυχία, εμπειρία, γνώση, δεξιότητες, υψηλό μορφωτικό επίπεδο).
Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρηματικές δραστηριότητες του τομέα της μεταποίησης, του εμπορίου, των υπηρεσιών, του τουρισμού και της ανακύκλωσης – περιορισμού της ρύπανσης, όπως αυτές αναφέρονται στον οδηγό του προγράμματος.
Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα έχουν:
 • Γυναίκες, οι οποίες γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991 και 
 • Νέοι οι οποίοι γεννήθηκαν από το 1970 μέχρι και το 1991
 • Είναι άνεργες-άνεργοι, μισθωτοί, ελεύθερες επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος (4.3.2009). 
Το πρόγραμμα γυναικείας επιχειρηματικότητας χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 16 εκατ. € ενώ το πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 24 εκατ. €.
Τα όρια προϋπολογισμού των προτάσεων (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και το ποσοστό χρηματοδότησης έχουν ως εξής:

Ανώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης

Κατώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης

Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης

 

 

200.000

για τις επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης και του τομέα

Ανακύκλωσης και περιορισμού της ρύπανσης

€ 30.000

 

50% γενικά

 

60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων και πυρόπληκτες/σεισμόπληκτες περιοχές

100.000

για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τουρισμού

 

€ 30.000

 

50% γενικά

 

60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων και πυρόπληκτες/σεισμόπληκτες περιοχές

80.000€

για τις εμπορικές επιχειρήσεις

€ 30.000

 

50% γενικά

 

60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων και πυρόπληκτες/σεισμόπληκτες περιοχές


Το υπόλοιπο ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του έργου. Ο Τραπεζικός δανεισμός για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστού 30% του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού του έργου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), σχετικά με την δυνατότητα ανάληψης των εγγυήσεων που απαιτούνται για τη σύναψη του δανείου
Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των προβλεπόμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:
 1. Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις
 2. Κτιριακά & Διαμόρφωση Χώρων
 3. Προβολή-Προώθηση, Άλλες Δαπάνες, Υπηρεσίες Συμβούλων
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) μετά από τις 15/06/2009 και μέχρι 14/09/2009, μέσω του δικτυακού τόπου www.eommex.gr. Για την ηλεκτρονική υποβολή, κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επισκεφθεί το δικτυακό τόπο του προγράμματος και να λάβει αναλυτική ενημέρωση και οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της Πρότασης. Ο Φάκελος των Δικαιολογητικών Συμμετοχής αποστέλλεται ΜΟΝΟ ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε., το αργότερο σε δέκα ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται :
 • Στην EOMMEX AE, (Ξενίας 16 και Έβρου 26 Αθήνα 115 28, τηλ. 210 7491100, 210 7481157, www.eommex.gr).
 • Στο γραφείο πληροφόρησης του ΕΠΑΝ ΙΙ (τηλ. 801 11 36 300, www.antagonistikotita.gr).
 • Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης (www.ypan.gr ή www.ggb.gr)

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2009

Πυροσβέστες και... παπαγαλάκια σε διαμαρτυρία

Περισσότεροι από τριακόσιοι συμβασιούχοι πυροσβέστες από πολλούς νομούς της Βόρειας Ελλάδας πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας, νωρίς το πρωί, στο Λευκό Πύργο. Βασικό τους αίτημα, να γίνουν μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς, όπως υποστηρίζουν, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία, η οποία, μέσω των κεντρικών δρόμων της Θεσσαλονίκης, κατέληξε στο υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στη συγκέντρωση, οι εποχικοί πυροσβέστες εμφάνισαν... γαλάζια παπαγαλάκια, ως μασκότ της διαμαρτυρίας. Όπως έλεγαν, τα γαλάζια παπαγαλάκια ήταν που τους έταξαν μονιμότητα, αλλά τους είπαν ψέμματα.

Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2009

Σε τέσσερα χρόνια θα κατασκευαστεί ο δρόμος προς τη Δοϊράνη

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 – 2013 και συγκεκριμένα στο Πρόγραμμα της Κεντρικής Μακεδονίας, εντάχθηκε το έργο της κατασκευής του οδικού τμήματος από τον ανισόπεδο κόμβο Ασσήρου μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο Νέας Σάντας της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κιλκίς – Δοϊράνης. Πρόκειται για αυτοκινητόδρομο 11,5 χιλιομέτρων, η κατασκευή του οποίου θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2007 – 2013, με 58 εκατομμύρια ευρώ. 
Ο αυτοκινητόδρομος θα συνδέσει τον κάθετο άξονα Θεσσαλονίκης – Σερρών – Προμαχώνα της Εγνατίας Οδού με την εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Κιλκίς – Δοϊράνης. Όπως ανακοίνωσε ο γ.γ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Γ. Τσιότρας, «το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και αναμένεται να δημοπρατηθεί το ερχόμενο φθινόπωρο. Το διάστημα που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωσή του είναι τέσσερα χρόνια». 
Το υπό κατασκευή τμήμα θα ξεκινά από τον ανισόπεδο κόμβο Ασσήρου, θα περνά ανισόπεδα την εθνική οδό Σερρών – Θεσσαλονίκης και θα κινείται βόρεια του Δρυμού μέχρι να συναντήσει την υπάρχουσα εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, στα όρια της Βιομηχανικής Περιοχής. Θα κατασκευαστεί γέφυρα για τον Ξηροπόταμο σε νέα χάραξη και θα συνδεθεί με τον ανισόπεδο κόμβο Νέας Σάντας. Στο πλαίσιο του έργου θα κατασκευαστούν τρεις ανισόπεδοι κόμβοι:
1.Μυγδονίας: στη διασταύρωση με την εθνική οδό προς Σέρρες.
2.Δρυμού: στη διασταύρωση με το δρόμο προς τα λατομεία.
3.Καμάρας: στην αρχή της Βιομηχανικής Περιοχής Νέας Σάντας.
Επίσης έχει προγραμματιστεί η κατασκευή πλήρους δικτύου παράπλευρων δρόμων, για την εξυπηρέτηση των αγροτικών, βιοτεχνικών και άλλων δραστηριοτήτων, συνολικού μήκους περίπου 25 χιλιομέτρων. Με την ίδια εργολαβία θα ηλεκτροφωτιστούν οι ανισόπεδοι κόμβοι και η γέφυρα Ξηροποτάμου και θα γίνουν εργασίες φύτευσης.