Τρίτη, 16 Ιουνίου 2009

Το ΒΕΘ για το πρόγραμμα Νεανικής και Γυναικείας επιχειρηματικότητας

Στη διευκόλυνση όλων όσων επιθυμούν να ενταχθούν στα προγράμματα της νεανικής και της γυναικείας επιχειρηματικότητας του υπουργείου Ανάπτυξης, αποσκοπεί η νέα δράση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ). Συγκεκριμένα το ΒΕΘ, στην προσπάθεια του για στήριξη του επιχειρείν, παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων των ενδιαφερομένων για ένταξη στα προγράμματα «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών», από τα γραφεία του Επιμελητηρίου.
Η υποβολή των αιτήσεων για τα δύο προγράμματα που εντάσσονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΥΠΑΝ ξεκίνησε στις 15 Ιουνίου. Καταληκτική ημερομηνία είναι η 14η Σεπτεμβρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του ΒΕΘ, Αριστοτέλους 27, στον τρίτο όροφο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: