Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2008

Το προφίλ μίας επιχείρησης

Βλέπει τον τζίρο της να μειώνεται, χρωστά μέχρι 100.000 ευρώ σε δάνεια, οι ετήσιες πωλήσεις της δεν ξεπερνούν τα 100.000 ευρώ και τα κέρδη της τα 30.000 ευρώ, ενώ δεν ξέρει από πού να χρηματοδοτηθεί.
Αυτό είναι το προφίλ της μέσης επιχείρησης – μέλους του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, εν μέσω οικονομικής κρίσης, όπως καταγράφηκε σε πρωτογενή έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Καταγραφή και παρακολούθηση των επιχειρηματικών συναλλαγών με σκοπό την ανάδειξη διασυνοριακής επιχειρηματικής συνεργασίας και δικτύωση Μ.Μ.Ε. στο Νομό Θεσσαλονίκης και στην π.Γ.Δ.Μ.», το οποίο είναι ενταγμένο στο «Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III - Πρόγραμμα γειτνίασης Ελλάδα – πΓΔΜ. 2000-2006» και συγκεκριμένα στο Μέτρο 2.1: «Ενίσχυση Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων για την Προώθηση της Διασυνοριακής Συνεργασίας», που υλοποιεί το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
Μόλις το 30% των επαγγελματιών δηλώνει ικανοποιημένο οικονομικά από την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε άλλη έρευνα, που είχε πραγματοποιήσει η Αναπτυξιακή Εταιρία του ΕΕΘ «Ο Σύμβουλος του Επαγγελματία» τον Ιούνιο, η μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελματιών, το 86%, δήλωνε ικανοποιημένο από την επαγγελματική του δραστηριότητα. Αν και τα ευρήματα δεν μπορούν να συγκριθούν, καθώς έγιναν με διαφορετική μεθοδολογία και από διαφορετικές εταιρίες, η σύγκριση των δύο ποσοστών δείχνει μια σαφή απογοήτευση και ανησυχία για τα τεκταινόμενα στην πραγματική οικονομία.

Η κρίση
Σύμφωνα με την έρευνα, που παρουσιάστηκε σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο ΕΕΘ, το 40% των επαγγελματιών – μελών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης έχει συνάψει δάνειο (επαγγελματικό ή στεγαστικό) το ύψους του οποίου δεν ξεπερνά τα 100.000 ευρώ. Η οικονομική κρίση είναι παρούσα τα τελευταία 3 χρόνια για τις επιχειρήσεις μέλη του ΕΕΘ, καθώς κατά το διάστημα 2005 – 2007 παρουσιάζεται μείωση του ετήσιου τζίρου των επιχειρήσεων.
Η μεγαλύτερη μείωση του κύκλου εργασιών πλήττει κυρίως τις επιχειρήσεις στον κλάδο των τροφίμων – ποτών.
Συγκεκριμένα, στην τριετία σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις εμφάνισαν μειωμένο κύκλο εργασιών λόγω της οικονομικής κρίσης. Οι κλάδοι που επηρεάστηκαν περισσότερο είναι τρόφιμα – ποτά, διαφήμιση και τουρισμός.

Δυσκολίες χρηματοδότησης
Μόλις 2 στις 10 επιχειρήσεις – μέλη του ΕΕΘ έχουν υλοποιήσει χρηματοδοτούμενα έργα (αγορά εξοπλισμού, εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων κτλ) κυρίως λόγω του μικρού μεγέθους των επιχειρήσεων και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στην πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδότηση (ελλιπής ενημέρωση, δεν πληρούν τα κριτήρια κτλ.).
Μεγάλο είναι και το κενό στην ενημέρωση για τις πηγές χρηματοδότησης. Μόνο το 50% των επιχειρήσεων γνωρίζουν τις υπάρχουσες πηγές χρηματοδότησης, ενώ κυριότερες πηγές ενημέρωσης είναι το επιμελητήριο, οι σύμβουλοι και το διαδίκτυο.

Δράση τώρα
«Η έρευνα αποκαλύπτει ποιοι πραγματικά έχουν ανάγκη στήριξης σε αυτή τη δύσκολη περίοδο: οι πολύ μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι, που μέχρι και σήμερα είναι αποκομμένοι από τα προγράμματα χρηματοδότησης. Χρειαζόμαστε νέα ευέλικτα προγράμματα που σήμερα δεν υπάρχουν», τόνισε ο πρόεδρος του ΕΕΘ, Μιχάλης Ζορπίδης, σχολιάζοντας τα συμπεράσματα της έρευνας.
«Το σημερινό σύστημα δανειοδότησης και ενισχύσεων δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να ανταποκριθεί στις ιδιαιτερότητες της πολύ μικρής επιχείρησης. Περισσότερο από ποτέ προβάλλει η ανάγκη για ένα άλλο σύστημα. Η πρόταση που συζητήθηκε στην τελευταία γενική συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης για τη μετατροπή των Επιμελητηρίων σε οργανισμούς παροχής μικροπιστώσεων με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ελληνικού Δημοσίου πρέπει να εξεταστεί με σοβαρότητα και το κυριότερο να ληφθούν γρήγορα αποφάσεις», κατέληξε.

Οικονομικά αποτελέσματα
Το 55% των επιχειρήσεων εμφανίζει κύκλο εργασιών μικρότερο των 100.000 ευρώ, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων επιχειρήσεων που απάντησαν στις σχετικές ερωτήσεις δήλωσαν ότι τα καθαρά κέρδη τους δεν ξεπερνούν τις 30.000 ευρώ.
Οι επιχειρήσεις που εμφανίζουν τα μεγαλύτερα κέρδη ανήκουν κατά κύριο λόγο στους κλάδους των ασφαλειών, μεσιτών, συμβούλων και διαφημιστών. Σε γενικές γραμμές, δεν παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές στην κατανομή των καθαρών κερδών της τριετίας.

Απασχόληση
Συνολικά το 95% των επιχειρήσεων μελών του ΕΕΘ απασχολεί λιγότερο από 10 άτομα, πρόκειται δηλαδή για πολύ μικρές επιχειρήσεις. Στον κλάδο των τροφίμων – ποτών και των μεσιτών οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι ατομικές, ενώ και στους λοιπούς κλάδους το προσωπικό δεν ξεπερνά τα 10 άτομα.
Πάνω από το 50% του προσωπικού που απασχολείται στις επιχειρήσεις μέλη του ΕΕΘ είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τι ζητούν οι οικογενειακές επιχειρήσεις
Το 35% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα έχουνε χαρακτήρα οικογενειακής επιχείρησης. Η ανάπτυξη επιχειρηματικής στρατηγικής (35%), η παροχή φορολογικών και νομικών διευκολύνσεων για την μεταβίβαση τους σε μέλη της οικογένειας (22%) και η πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες / καινοτομίες (22%) αποτελούν για τις οικογενειακές επιχειρήσεις τα κυριότερα εργαλεία ενίσχυσης της θέσης τους στην αγορά.
Τα κυριότερα εμπόδια για την περαιτέρω ανάπτυξη της οικογενειακής επιχείρησης αποτελούν ο διεθνής ανταγωνισμός (30%), το ασταθές φορολογικό περιβάλλον (28%) και η γραφειοκρατία (26%).

Διασυνοριακές σχέσεις
Η έρευνα αποκαλύπτει και τα μεγάλα περιθώρια επέκτασης των επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης στην αγορά των Σκοπίων, καθώς πολύ λίγες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν πελάτες από την γειτονική χώρα. Αντίθετα, έξι στις δέκα επιχειρήσεις της πΓΔΜ έχουν πελάτες από Ελλάδα, κυρίως από την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία.
Συνολικά το 30,26% των επιχειρήσεων μελών του ΕΕΘ έχει πελάτες από άλλες χώρες (Ρουμανία, Κύπρος, Αλβανία, Ρωσία, Ουγγαρία, Γεωργία, Βουλγαρία, Γερμανία, Ουκρανία, Αγγλία, Πολωνία, Βέλγιο κτλ).
Η συνολική επίδοση των Σκοπίων είναι καλύτερη, καθώς το 52% των επιχειρήσεων έχουν πελάτες από άλλες χώρες (Ιταλία, Σερβία, Ρωσία, Ουκρανία, Βουλγαρία, Γαλλία, Κροατία, Σλοβενία, Αλβανία, Τουρκία, Ρουμανία, Γερμανία, Αίγυπτος κτλ.
Μεγάλο ενδιαφέρον για ανάπτυξη διασυνοριακών συνεργασιών καταγράφεται στο εμπόριο τροφίμων και τις τουριστικές υπηρεσίες.

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2008

Οικογενειακές υποθέσεις οι επιχειρήσεις στη Βόρειο Ελλάδα


Πιστοί στην οικογενειακή παράδοση παραμένουν οι νέοι επιχειρηματίες στην Ελλάδα. Αυτό προκύπτει από έρευνα του Επαγγελματικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ).
Σύμφωνα με την έρευνα, την οποία παρουσίασε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Δ. Μπακατσέλος, 7 στους 10 Βορειοελλαδίτες βιομήχανους δηλώνουν ότι επηρεάστηκαν από την οικογένειά τους σ΄ ότι αφορά την επαγγελματική τους δραστηριοποίηση.
Επίσης, 8 στους 10 δηλώνουν ότι η επιχειρηματική τους δραστηριότητα δείχνει να ανταποκρίνεται στις αρχικές τους προσδοκίες και ότι τα πράγματα πηγαίνουν «καλύτερα», ή «το ίδιο καλά» σε σχέση με τις αρχικές τους εκτιμήσεις.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις αρχές Νοεμβρίου, σε δείγμα 118 επιχειρήσεων - μελών του ΕΒΕΘ και σε 30 νέους επιχειρηματίες(γράφτηκαν στο μητρώο του ΕΒΕΘ τα τελευταία 5 χρόνια και δεν είναι άνω των 35 ετών).
Συντριπτικό είναι το ποσοστό αυτών που πιστεύουν ότι το γενικότερο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον της χώρας δεν ευνοεί την ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας: το 90% των ερωτηθέντων. Άλλο ένα 74% πιστεύει ότι η ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας είναι πολύ σημαντική για την οικονομία της Ελλάδας. Ίδιο(74%) είναι το ποσοστό των επιχειρηματιών που αποκαλύπτουν ότι δεν έλαβαν οικονομική υποστήριξη από το κράτος, μέσω κοινοτικών ή εθνικών προγραμμάτων. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι το κύριο εμπόδιο που αντιμετωπίζει κάποιος νέος, προκειμένου να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά, είναι η έλλειψη υποστήριξης και κινήτρων από το κράτος.
«Οι νέοι χρειάζονται περισσότερη ενημέρωση, βοήθεια και συμμετοχή στα προγράμματα», τόνισε ο πρόεδρος του ΕΒΕΘ.
Ο κ. Μπακατσέλος υποστήριξε ότι, τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης θα τις βιώσουμε μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, όταν θα «πέσει» η κίνηση στην αγορά της Θεσσαλονίκης. «Υπάρχει ένα «μαξιλάρι» που μας δίνει την ψευδαίσθηση ότι πιθανόν να πηγαίνουμε καλύτερα από τους άλλους. Πιστεύω ότι το πραγματικό μέγεθος της κρίσης θα φανεί μετά τις γιορτές», είπε χαρακτηριστικά.
Για τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης είπε ότι κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, αλλά, διευκρίνισε ότι πρέπει να επιταχυνθούν και να εφαρμοστούν άμεσα. «Χρειάζεται μεγαλύτερη ταχύτητα για να μειώσουμε τις επιπτώσεις στην αγορά», τόνισε.
Τέλος, θύμισε ότι εκτός από τις αρνητικές εξελίξεις που πλήττουν και την ελληνική οικονομία οι επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης είναι υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουν και τα προβλήματα από την υπολειτουργία του λιμανιού.

Η φωτογραφία είναι του Νώντα Στυλιανίδη

Μετέφεραν τα δάνεια 55.000 νοικοκυριά


Περίπου 55.000 νοικοκυριά μετέφεραν τα δάνειά τους, αναζητώντας πιο ευνοϊκούς όρους. Αυτό προκύπτει από πανελλαδική έρευνα της εταιρίας Palmos Analysis, για το περιοδικό "Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα".
Επίσης, 90.000 νοικοκυριά που σκόπευαν να αγοράσουν σπίτι, αποφάσισαν να... περιμένουν προς το παρόν, ενώ περίπου 130.000 καταθέτες προχώρησαν σε ανάληψη των καταθέσεών τους από τους αποταμιευτικούς τους λογαριασμούς.
Τα πλήρη στοιχεία της έρευνας θα παρουσιαστούν στο χρηματοοικονομικό συνέδριο Money Show, στη Θεσσαλονίκη(29-30 Νοεμβρίου), το οποίο διοργανώνει το Eλληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, υπό την αιγίδα της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης. Η έρευνα έγινε σε δείγμα 1.000 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω.
Η ατζέντα του φετινού Money Show περιλαμβάνει περισσότερες από 150 εκδηλώσεις οικονομικού, πολιτικού και κοινωνικού χαρακτήρα. Στόχος των διοργανωτών είναι, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της διοργάνωσης, Ηλίας Φαραγγιτάκης, η προσέλευση 20.000 επισκεπτών.
Η Νομαρχία Θεσσαλονίκης συμμετέχει με έξι εκδηλώσεις, περιβαλλοντικού προσανατολισμού.

Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2008

Χωρίς αυξήσεις στο νερό για το 2009


Επιτέλους, να και κάτι που... δεν αυξάνεται σε αυτήν τη χώρα: Τα τιμολόγια της ΕΥΑΘ!
Αν και όλοι θα προτιμούσαμε να "παγώσουν" τα τιμολόγια της ΔΕΗ και του ΟΤΕ, κάτι είναι κι αυτό. Η εταιρία ύδρευσης και αποχέτευσης Θεσσαλονίκης αποφάσισε να μην προχωρήσει σε αυξήσεις και να μειώσει κατά 20% την τιμή νερού για 5.400 πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα τέκνα και άνω.

Την απόφαση γνωστοποίησε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Γ. Σκόδρας. Η ΕΥΑΘ μπορεί να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση, καθώς, σύμφωνα με τον κ. Σκόδρα, το 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου έκλεισε για την εταιρία με κέρδη προ φόρων αυξημένα κατά 80,46%, στα 15,6 εκατ. ευρώ και τζίρο υψηλότερο κατά 12,49%, στα 55,9 εκατ. ευρώ. Η εταιρία έχει ήδη υπερβεί τους στόχους που είχαν τεθεί για το σύνολο της χρήσης.

Το πάγωμα των τιμολογίων θα ισχύσει για τις τρεις πρώτες κλίμακες οικιακής κατανάλωσης (το 88% των πελατών ΕΥΑΘ) όπου: για κατανάλωση 0-10 κυβικών η τιμή παραμένει στα 0,41 λεπτά/m3, για 11-30 κυβικά στα 0,56 λεπτά και για 31-60 κυβικά στα 0,65 λεπτά.
Το 2009, η εταιρία θα επανεξετάσει και τα τιμολόγια του 2010.
Επισης, η ΕΥΑΘ επεκτείνεται στο Ωραιόκαστρο και τα Πεύκα, ενώ στο α' 3μηνο του 2009 θα «μπει» στο δίκτυο και ο δήμος Εχεδώρου. Εντός του 2009 σχεδιάζεται να προχωρήσει η σύνδεση Νικόπολης και Ανθόκηπων.

Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2008

Συνεταιρισμό ετοιμάζουν οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλονίκης

Σε κινητοποιήσεις σκέφτονται να προχωρήσουν, και πάλι, οι κτηνοτρόφοι όλης της χώρας. Όπως υπογράμμισαν εκπρόσωποί τους, κατά τη διάρκεια ημερίδας, με θέμα «Αγροτική Επιχειρηματικότητα», που διοργάνωσαν στα Βασιλικά ο κτηνοτροφικός συνεταιρισμός Βασιλικών «Καπετάν Χάψας», η «Ένωση Νέων Αγροτών Ν. Θεσσαλονίκης», καθώς κι ο δήμος Βασιλικών, το εισόδημά τους, χρόνο με το χρόνο, μειώνεται.
Οι κτηνοτρόφοι έθεσαν, εκ νέου, πάγια αιτήματα του κλάδου, όπως η επιδότηση των τιμών των ζωοτροφών, η διευθέτηση της αδειοδότησης των ποιμνιοστασίων, η μη κοινοποίηση των χρεών τους, στο Δημόσιο, από την Αγροτική Τράπεζα.

Οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλονίκης σκοπεύουν να συστήσουν Συνεταιριστικό Παραληπτήριο Γάλακτος. Όπως ανακοίνωσε ο αντινομάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Τσαμασλής, η νομαρχία προτίθεται να συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο του Συνεταιριστικού Παραληπτήριου.

Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2008

Φορολογική παράταση ζητάν από τον Αλογοσκούφη οι έμποροι

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εξάμηνη παράταση στις διαδικασίες της περαίωσης των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων ζητά με επιστολή του, προς τον Υπουργό Οικονομικών κ.Γ.Αλογοσκούφη, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:

«Σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, όπου η επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας, λόγω της παγκόσμιας ύφεσης, είναι γεγονός, με δεδομένες τις αγωνιώδεις προσπάθειες της αγοράς για την ενίσχυση της ρευστότητάς της, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, «η ραχοκοκαλιά της οικονομίας», έρχονται, για μια ακόμη φορά, να συμπληρώσουν, με χρήματα που δεν έχουν, τα δημόσια έσοδα.

Αναφερόμαστε στην περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, την οποία, με δεδομένο την αδυναμία των ελεγκτικών μηχανισμών να ελέγξουν εκατομμύρια ανέλεγκτες υποθέσεις, αποδεχτήκαμε, παρά την πάγια θέση μας ότι τα βιβλία και τα στοιχεία θα πρέπει να είναι σεβαστά και η φορολόγηση θα πρέπει να γίνεται με βάση τα λογιστικά αποτελέσματα των διαχειριστικών χρήσεων.

Η πίεση που ασκείται, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, στις φορολογούμενες Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, να αποδεχθούν τα σημειώματα περαίωσης και να καταβάλλουν, εντός 10 ημερών, τα ανάλογα ποσά, δημιουργεί ασφυκτικές συνθήκες, παρά την εκπεφρασμένη βούληση της Κυβέρνησης να στηρίξει, με ουσιαστικά μέτρα, την επιχειρηματικότητα, η οποία, άλλωστε, είναι το μεγάλο θύμα της οικονομικής κρίσης.

Για όλα τα παραπάνω, κύριε Υπουργέ, ο εμπορικός κόσμος της Θεσσαλονίκης θεωρεί ότι επιβάλλεται να δοθεί παράταση τουλάχιστον ενός 6μήνου στις διαδικασίες της περαίωσης σε όποια φάση και αν βρίσκεται αυτή. Συγκεκριμένα, προτείνουμε, σε όσες, μεν, επιχειρήσεις έχουν σταλεί εκκαθαριστικά σημειώματα, να δοθεί 6μηνη παράταση στην πληρωμή των υποχρεώσεών τους, σε όσες, δε, δεν έχουν αποσταλεί εκκαθαριστικά σημειώματα να ανασταλεί η διαδικασία της περαίωσης για 6 μήνες. Επίσης, για όσες περιπτώσεις έχει καταβληθεί η προκαταβολή του 20%, να ισχύσει η 6μηνη παράταση για το υπόλοιπο των δόσεων.

Θεωρούμε ότι το μέτρο που προτείνουμε, θα συμβάλλει, εν μέρει, στην αποκλιμάκωση του αρνητικού κλίματος που έχει δημιουργηθεί στην αγορά, το οποίο επιφορτίζεται δραματικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις που καλούνται να καταβάλλουν οι επιχειρήσεις.»

Σεμινάρια του ΕΒΕΘ για το ηλεκτρονικό επιχειρείν

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τέσσερις ενημερωτικές εκδηλώσεις για το ηλεκτρονικό επιχειρείν πρόκειται να διοργανώσει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) την Τρίτη 18 και την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2008. Ειδικότερα, την Τρίτη, οι ημερίδες θα διεξαχθούν στις 12 το μεσημέρι και στις 6 το απόγευμα και απευθύνονται σε στελέχη των ΔΟΥ (Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες) και σε λογιστές αντίστοιχα. Την επόμενη μέρα, στις ανάλογες εκδηλώσεις θα συμμετάσχουν στελέχη φορέων του Δημόσιου Τομέα (το πρωί) και επιχειρηματίες- μέλη του ΕΒΕΘ (το απόγευμα).
Οι προαναφερόμενες εκδηλώσεις, που έχουν θέμα «Ε-Markets: Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση Ψηφιακού Περιβάλλοντος & Εφαρμογών Ηλεκτρονικού Επιχειρείν για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης», θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα διαλέξεων του ΕΒΕΘ (Τσιμισκή 29, 2ος όροφος). Στη διάρκειά τους θα παρουσιαστούν οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ε.Β.Ε.Θ, από τον σύμβουλο Μηχανοργάνωσης του ΕΒΕΘ, Χαράλαμπο Τριανταφυλλίδη. Επίσης, ο δικηγόρος Κομνηνός Κόμνιος θα αναπτύξει το θέμα «Ηλεκτρονικό Επιμελητήριο, μια πρόκληση από νομική άποψη», ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Altanet, Χριστόφορος Νικολόπουλος, θα αναφερθεί στο «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν».
Οι ενδιαφερόμενοι να μετάσχουν στις ημερίδες θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στο ΕΒΕΘ (τηλ. 2310 370180-1) μέχρι την προηγουμένη μέρα της εκδήλωσης την οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν.

Επενδύσεις για την αλιεία μέσω ΕΠΑΛ και στη Θεσσαλονίκη!


Τρεις αναπτυξιακές εταιρίες συνεργάζονται και προτείνουν να εφαρμοστεί Τοπικό Πρόγραμμα Αλιείας, στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΕΠΑΛ 2007-2013, στις δυτικές ακτές του Θερμαϊκού Κόλπου. Η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης ΑΕ -Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝΕΘ) η Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε -Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝΗΜΑ) και η Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (Πιερική), αποφάσισαν να υποβληθεί, από την ΑΝΕΘ(ως υποψήφια Ομάδα Τοπικής Δράσης Αλιείας), συνολική πρόταση, για τη δυτική ακτή του Θερμαϊκού, που εκτείνεται και στους τρεις νομούς.

Η πρόταση υποβάλλεται στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας) για την υποβολή Σχεδίων Τοπικών Προγραμμάτων του Άξονα 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 (ΕΠΑΑΛ 2007 – 2013), η οποία δημοσιεύτηκε στις 20 Οκτωβρίου 2008. Μια πρόσκληση που δίνει ευκαιρίες σε μικρές επιχειρήσεις (κάτω των δέκα ατόμων) και επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στον τομέα της Αλιείας.

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος περιλαμβάνονται δύο βασικές κατηγορίες Δράσεων:

  • Ιδιωτικές Επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών(περιλαμβάνονται επενδύσεις διαφοροποίησης προς μη αλιευτικές δραστηριότητες που μπορούν να υλοποιηθούν τόσο από αλιείς, όσο και από μη αλιείς), όπως η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την αλιεία, τον οικοτουρισμό και τον αλιευτικό τουρισμό, από επιχειρήσεις παροχής γενικών υπηρεσιών, χώρους εστίασης, οικοτεχνίες, μονάδες διανυκτέρευσης μικρής δυναμικότητας, αλλά και βιοτεχνικές μονάδες, δράσεις για τη στήριξη παραδοσιακών δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας, τη μεταποίηση και εμπορία. Το σύνολο των δράσεων αυτών απευθύνεται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις (λιγότεροι από 10 εργαζόμενοι και ετήσιος κύκλος εργασιών μέχρι 2 εκ. ευρώ).
  • Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών (περιλαμβάνονται δράσεις που μπορούν να υλοποιηθούν από φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συλλογικούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), όπως η δημιουργία υποδομών για την ενθάρυνση τουριστικής δραστηριότητας, ή για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, η λειτουργία Ομάδας Τοπικής Δράσης και η συνεργασία μεταξύ παράκτιων περιοχών μέσω της δικτύωσης, σε τοπικό, αλλά και διεθνές επίπεδο.

Η ΑΝΕΘ, η ΑΝΗΜΑ και η Πιερική, συνεκτίμησαν ότι στην περιοχή της δυτικής ακτής του Θερμαϊκού Κόλπου, που εκτείνεται στους τρεις Νομούς, υπάρχει εθνικής σημασίας παραγωγική δραστηριότητα στην οστρακοκαλλιέργεια (πάνω από 80% της εθνικής παραγωγής) με χαμηλή όμως τοπικά ενσωματωνόμενη προστιθέμενη αξία και έλλειμμα εκσυγχρονισμού και υιοθέτησης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, πλούσιο και διεθνούς σημασίας φυσικό περιβάλλον που προσφέρει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Ιδιαίτερα συνεκτίμησαν ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη αξιοποίησης χρηματοδοτικών ευκαιριών της νέας Προγραμματικής Περιόδου για την περιοχή, προκειμένου να τεθεί με τους ευνοϊκότερους δυνατούς όρους σε κίνηση η διαδικασία εξορθολογισμού των υφιστάμενων παραγωγικών δραστηριοτήτων της περιοχής, αλλά και διαφοροποίησης και εμπλουτισμού τους, με ταυτόχρονη συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το πλούσιο φυσικό περιβάλλον, ως αντιστάθμισμα των περιορισμών που προκύπτουν από το θεσμικό πλαίσιο προστασίας του.

Ως περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος προτείνεται η περιοχή που περιλαμβάνει τα Τ.Δ. Σίνδου και Καλοχωρίου του Δ. Εχεδώρου, το Τ.Δ. Χαλάστρας και τα Τ.Δ. Κυμίνων και Μαλγάρων του Δ. Αξιού στο Νόμο Θεσσαλονίκης, το Τ.Δ. Κλειδίου στο Νομό Ημαθίας, και τα Τ.Δ. Ν. Αγαθούπολης, Μεθώνης και Μακρύγιαλου του Δ. Μεθώνης, το Τ.Δ. Πύδνας του Δ. Πύδνας, το Τ.Δ. Κορινού του Δήμου Κορινού στο Νομό Πιερίας. Η περιοχή αυτή έχει πληθυσμό 35.238 κατοίκους.

Την πρόταση υποβάλει, για λόγους μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας και ευελιξίας η ΑΝΕΘ, ως υποψήφια Ομάδα Τοπικής Δράσης Αλιείας, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι πάνω από το 70% του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης βρίσκεται εντός των ορίων του Ν. Θεσσαλονίκης και βέβαια την διαπιστωμένη επάρκεια της Εταιρείας να ανταποκριθεί στο ρόλο αυτό.

Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2008

Επιστολή Ψωμιάδη σε Αλογοσκούφη για τις κλωστοϋφαντουργίες

Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργο Αλογοσκούφη απέστειλε ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Ψωμιάδης με θέμα τη στήριξη των εργαζομένων στην «Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία ΑΕ» (πρώην Λαναρά). Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, ο Π. Ψωμιάδης ζητά «να υλοποιηθούν άμεσα οι δεσμεύσεις του Υπουργείου για εκταμίευση 5 εκατ. ευρώ από την Αγροτική Τράπεζα και για τη χρηματοδότηση της εταιρείας ως κρίσιμης εθνικής σημασίας αλλά και, μακροπρόθεσμα, να υιοθετηθούν πολιτικές ανάσχεσης των «λουκέτων» ώστε να μην οδηγηθεί η Θεσσαλονίκη και η περιφέρεια σε περαιτέρω μαρασμό». Όλο το κείμενο της επιστολής μπορείς να το διαβάσεις εδώ.