Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα για 680 απολυμένους επιχειρήσεων του Ν. Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα προϋπολογισμού 9,12 εκατ. ευρώ για τη στήριξη 680 ατόμων που απολύθηκαν από επιχειρήσεις του νομού Θεσσαλονίκης προσφέρει ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. >>>

Το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ προσφέρει διέξοδο στην απασχόληση με δύο τρόπους: είτε επιδοτώντας την απασχόληση για τρία χρόνια σε επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, είτε επιχορηγώντας, επίσης για διάστημα τριών ετών, τη δημιουργία επιχείρησης από τον άνεργο.

Ειδικότερα, ωφελούμενοι από το πρόγραμμα είναι άνεργοι, που έχουν απολυθεί από τις επιχειρήσεις «ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε.», «ΜΑΧΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.», «ROBERTO Α.Β.Ε.Ε.», «ΝΟΒΑ ΚΝΙΤ Α.Ε.» «BELLE Α.Ε.», «ΠΑΚ. ΚΕΝΤΑΠΟΤΖΙΔΗ Α.Ε.», «ΕΥΡΩΒΑΦΗ Α.Ε.», «EUROHOUSE Α.Ε.», «ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.». Επίσης ωφελούνται πρώην εργαζόμενοι που βρίσκονταν σε επίσχεση εργασίας που έχει λήξει (είτε μετά από λύση της σχέσης εργασίας είτε μετά από οικειοθελή αποχώρηση) ή των οποίων η σύμβαση εργασίας στις επιχειρήσεις αυτές έχει λήξει. Οι άνεργοι πρέπει να έχουν προσέλθει στον ΟΑΕΔ για τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης, να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης και εφόσον επιθυμούν να αυταπασχοληθούν να διαθέτουν επιπλέον αριθμό φορολογικού μητρώου και βεβαίωση ολοκλήρωσης ή νόμιμης απαλλαγής από στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Η υποβολή αιτήσεων και για τις δύο δράσεις του προγράμματος ξεκινά την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: