Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Πλαστικά Κρήτης: Σε λειτουργία φωτοβολταϊκός σταθμός στη ΒΙΠΕ Σίνδου

USA ENERGY SOLAR DECATHLON Φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 100 KW, έθεσε σε λειτουργία η Πλατικά Κρήτης στις εγκαταστάσεις της στη ΒΙΠΕ Σίνδου στη Θεσσαλονίκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: