Τρίτη, 28 Ιουλίου 2009

Μεγάλο το ενδιαφέρον για ΕΥΑΘ

Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον από μεγάλες ελληνικές εταιρείες, κυρίως, του κατασκευαστικού κλάδου, καθώς και ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ήδη στη διαχείριση των υδάτων εκδηλώθηκε για την αποκρατικοποίηση της ΕΥΑΘ.
Πρόκειται για μεικτά κοινοπρακτικά σχήματα ελληνικών και ξένων εταιρειών που ενδιαφέρονται για το 23,02% των μετοχών της Εταιρείας Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, το οποίο αποφάσισε να εκχωρήσει η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων.
Σύμφωνα με τα όσα γνωστοποιήθηκαν από την ειδική γραμματεία Αποκρατικοποιήσεων του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, οι εταιρείες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον με προσφορές που υποβλήθηκαν είναι:
1. Aqualia (Ισπανία) - ΓΕΚ Τέρνα (Ελλάδα)
2. Suez Environment (Γαλλία) - Ελλακτώρ (Ελλάδα). Σημειώνεται ότι στην ΕΥΑΘ, κατέχει ήδη ποσοστό 5% των μετοχών η γαλλική εταιρεία Suez.
3. Veolia Eau (Γαλλία) - MIG (Ελλάδα) - Ιόνιος (Ελλάδα).
Οι Σύμβουλοι του Δημοσίου, που ορίστηκαν από τη Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων, θα αξιολογήσουν εάν οι ως άνω κοινοπραξίες πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής που τέθηκαν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ώστε να επιλεγούν τα επενδυτικά σχήματα που θα συμμετάσχουν στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Στην κοινοπραξία της Marfin Investment Group με την Veolia Environnement και την κατασκευαστική εταιρεία Ιόνιος, το ποσοστό της Veolia διαμορφώνεται στο 51%, της MIG στο 44% και της Ιόνιος στο 5%.
Η Veolia Environnement είναι η μεγαλύτερη εταιρεία υπηρεσιών περιβάλλοντος στον κόσμο. Έχει δραστηριότητες σε όλες τις ηπείρους, σε περισσότερες από 100 χώρες και απασχολεί πάνω από 336.000 υπαλλήλους. Παρέχει πάνω από 155 χρόνια, υπηρεσίες και λύσεις σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και βιομηχανίες σε τέσσερις τομείς: ύδρευση και αποχέτευση, διαχείριση απορριμμάτων, ενέργεια και μεταφορές. Η Veolia είναι εισηγμένη στα Χρηματιστήρια Παρισιού και Νέας Υόρκης με χρηματιστηριακή αξία πάνω από 11,5 δισ. ευρώ. Το 2008 η εταιρεία είχε έσοδα 36,2 δισ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη πάνω από 1,9 δισ. ευρώ.
Η εταιρεία Ιόνιος, είναι κατασκευαστική εταιρεία που έχει εκτελέσει ευρύ φάσμα δημοσίων έργων, όπως κατασκευή δρόμων, λιμανιών, φραγμάτων, δικτύων άρδευσης, αποχέτευσης κ.ά. Η εταιρεία δραστηριοποιείται πάνω από 25 έτη και διαθέτει γενικό εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης και προσωπικό 400 άτομα. Το 2008 η Ιόνιος είχε έσοδα 115 εκατ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη πάνω από 20 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο μετά και τη διάθεση του 23,02% θα εξακολουθεί να κατέχει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ενώ αναμένει να αντλήσει περίπου 50 εκατ. ευρώ από τη διάθεση του ποσοστού αυτού. Επίσης στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι ήδη τοποθετημένη με ποσοστό της τάξης του 5% η Suez.

Δεν υπάρχουν σχόλια: