Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2009

Προβλήματα για τις καθαρίστριες σχολείων

Στη Βουλή έφθασαν τα δεκάδες –χρονίζοντα- προβλήματα των καθαριστών και καθαριστριών των σχολείων. Οι εργαζόμενοι που, παρά το αντικείμενό τους, δεν παίρνουν ούτε επίδομα για ανθυγιεινή εργασία, παρά το ότι κολλούν βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα, αντιμετωπίζουν μια σειρά από προβλήματα τα οποία δεν έχουν, ως τώρα, βρει λύση. Το θέμα θα απασχολήσει το κοινοβούλιο, μετά από σχετική ερώτηση.
Την ερώτηση κατέθεσε η βουλευτής Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας Έλενα Ράπτη. Θεωρεί, όπως σημειώνει στην ερώτησή της, «ανεκτίμητη η συμβολή τους, στην εικόνα της καθαριότητας, της συντήρησης και της υγιεινής των σχολείων της χώρας. Ωστόσο o κλάδος τους αντιμετωπίζει μια σειρά εργασιακών προβλημάτων για τα οποία η πολιτεία οφείλει να επιδείξει το μέγιστο του ενδιαφέροντός της», επισημαίνει.
Να σημειωθεί ότι οι καθαρίστριες των δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων δεν παίρνουν την πρόσθεση αμοιβή των 105 ευρώ το μήνα, η οποία δίνεται στο προσωπικό που κατέχει οργανική θέση και υπηρετεί στις περιφερειακές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας. Η πρόσθετη αμοιβή χορηγείται από 1ης Ιανουαρίου 2009, με την απόφαση 142136/ΙΒ/441/2008 του ΥΠ.Ε.Π.Θ και έγκριση από το υπουργείο Οικονομικών. Να σημειωθεί, πάντως, ότι η έναρξη καταβολής της εκκρεμεί.
Το προσωπικό καθαριότητας ασφαλίζεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και υπάγεται στις διατάξεις του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων σε ό,τι αφορά τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα. Δεν λαμβάνει, όμως, μισθολογικά το ανάλογο επίδομα. Πρόβλημα υπάρχει και με τις συμβάσεις εργασίας των καθαριστών και καθαριστριών. Όπως επισημαίνει η κυβερνητική βουλευτής, «η πρόβλεψη για τη σύναψη συμβάσεων έργου στη νέα σχολική περίοδο, μεταξύ του προσωπικού που δεν κατέχει οργανική θέση και πλέον του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων(ΟΣΚ ΑΕ), αντί του Ελληνικού Δημοσίου, δημιουργεί εύλογη ανασφάλεια. Ως προς το μελλοντικό καθεστώς της ασφάλισης των συμβασιούχων (υπάγονταν ασφαλιστικά στο ΙΚΑ ενώ πιθανώς να τους ζητηθεί πλέον η έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών), αλλά και ως προς την διατήρηση των θέσεων εργασίας στις οποίες εργάζονται με ανανεούμενες συμβάσεις για περισσότερα από δέκα χρόνια».
Στο μόνιμο προσωπικό δεν αναγνωρίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας το σύνολο των ετών εργασίας από την πρώτη ημέρα της απασχόλησής τους στην υπηρεσία με οποιαδήποτε συμβατική σχέση, όπως άλλωστε σχετικά προβλέπεται, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον καθορισμό των μηνιαίων αποδοχών τους.
Στα χρονίζοντα προβλήματα πρέπει να συνυπολογιστούν τα εξής:
• Παρά την εξίσωσή τους με τους διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας, στερούνται της καταβολής του ειδικού επιδόματος εξετάσεων.
• Εκκρεμεί ακόμη η σύνταξη καθηκοντολογίου, που κρίνεται απαραίτητο για το προσδιορισμό των καθηκόντων του προσωπικού καθαριότητας, αφού παρατηρείται το φαινόμενο οι περισσότεροι εξ αυτών να έχουν μεταβληθεί σε προσωπικό γενικών καθηκόντων, εκτελώντας εργασίες εκτός του αντικειμένου τους.
• Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις έργου αιτούνται δικαίως για την προσφορά εργασίας τους, τουλάχιστον, το κατώτερο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη.
Η κ. Ράπτη ρωτά τον υπουργό Παιδείας, Άρη Σπηλιωτόπουλο, αν γίνεται να επισπευσθούν οι διαδικασίες έγκρισης και έναρξης καταβολής της ειδικής πρόσθετης αμοιβής των 105 ευρώ μηνιαίως. Επίσης, αν μπορεί να χορηγηθεί στο προσωπικό καθαριότητας των σχολείων το επίδομα βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.
Ειδικά για το θέμα της υπογραφής νέων συμβάσεων, προτείνει «να ισχύσει το παλαιό καθεστώς σύναψης συμβάσεων έργου μεταξύ του προσωπικού και του Ελληνικού Δημοσίου» και «να διασφαλιστεί η προτίμηση των ήδη υπηρετούντων συμβασιούχων για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των δημοσίων σχολείων, έναντι οποιονδήποτε εταιρειών καθαριότητας, και η ασφαλιστική τους κάλυψη στο ΙΚΑ».
Ο υπουργός ρωτάται ακόμη, αν γίνεται:
• να αναγνωρισθεί ως χρόνος προϋπηρεσίας του μόνιμου προσωπικού καθαριότητας το σύνολο των ετών εργασίας τους, από την πρώτη ημέρα της απασχόλησής τους στην υπηρεσία,
• να συμπεριληφθεί το προσωπικό καθαριότητας στους αποδέκτες του ειδικού επιδόματος εξετάσεων,
• να προχωρήσει άμεσα η σύνταξη του απαραίτητου καθηκοντολογίου,
να διασφαλιστεί για την αμοιβή των συμβασιούχων τουλάχιστον το κατώτερο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: