Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

Ζητούν πίσω το ΦΠΑ οι εξαγωγείς

Ικανοποιημένοι οι εξαγωγείς της Βόρειας Ελλάδας με την πρόθεση της κυβέρνησης Παπαδήμου για την προώθηση νέου νόμου, σχετικά με την απλοποίηση του εξαγωγικού εμπορίου, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός. >>>

 

Με σημερινή επιστολή του στον Πρωθυπουργό, κ. Λουκά Παπαδήμο, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), κ.Δημήτριος Λακασάς, κρίνει ιδιαίτερα θετική την προώθηση του νέου νόμου, σε συνδυασμό και με την δήλωση του για χρηματοδότηση εξαγωγικών επιχειρήσεων με ευνοϊκά επιτόκια.

Στο συνοδευτικό υπόμνημα του ΣΕΒΕ προς τον Πρωθυπουργό, καταγράφονται επίσης οι προτάσεις του Συνδέσμου για την ενίσχυση της ρευστότητας των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, τονίζεται η επιτακτική ανάγκη για άμεση επιστροφή των ήδη οφειλομένων ποσών ΦΠΑ στους εξαγωγείς αλλά και στις άλλες κατηγορίες που δεν μπορούν να συμψηφίσουν το φόρο. Προτείνεται να διευρυνθεί η δυνατότητα συμψηφισμού του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ εξαγωγικών επιχειρήσεων, από την κατάθεση μάλιστα της σχετικής αίτησης επιστροφής, με υποχρεώσεις που δημιουργούνται για την επιχείρηση προς το Δημόσιο, όχι μόνο φορολογικές (π.χ. φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ, κ. ά.) αλλά και προς άλλους οργανισμούς/φορείς του δημοσίου όπως ασφαλιστικές εισφορές για το ΙΚΑ.

Προτείνεται η δημιουργία και η χρηματοδότηση ενός νέου, εναλλακτικού μηχανισμού ενίσχυσης ρευστότητας, ο οποίος θα προκύψει μετά από δέσμευση κονδυλίων του ΕΣΠΑ ή ΕΣΠΑ/ΕΠΑΝ και σε συνεργασία με Επενδυτική Τράπεζα του εξωτερικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: