Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011

Φως στον ορίζοντα για νέους επιστήμονες!

Από τα 69 άτομα που συμμετείχαν στον τετράμηνο εαρινό κύκλο της πρακτικής άσκησης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα,  προτάθηκαν να προσληφθούν 15 στις επιχειρήσεις όπου απασχολούνταν (δηλ. το >>>

21,7% των ασκουμένων). Στην αμέσως προηγούμενη περίοδο (Νοέμβριος 2010-Φεβρουάριος 2011) αιτήματα αυτής της μορφής ήταν ιδιαίτερα πενιχρά αν όχι απογοητευτικά (3%). Ο επόμενος κύκλος άρχισε στις αρχές Νοεμβρίου του 2011.

Οι προτάσεις βέβαια για προσλήψεις κατά την ανωτέρω περίοδο είναι σαφώς λιγότερες από τις αντίστοιχες προηγούμενων ετών (2005-2008). Φαίνεται όμως να παρουσιάζουν μια δειλή άνοδο στοιχείο ενθαρρυντικό τόσο για την οικονομία όσο και για τους νέους αποφοίτους των πανεπιστημίων.

Ως προς το παρελθόν, κατά τους  τετραμηνιαίους κύκλους της άσκησης της περιόδου 2005-8, από τους 247 ασκούμενους φοιτητές, οι 68 άτομα προτάθηκαν (το 27,5%) να προσληφθούν με το πέρας της άσκησης, από τις εταιρίες στις οποίες εργάσθηκαν.

Από τις εξελίξεις της πρόσφατης περιόδου συνάγεται, εκτός των άλλων, ένα κύριο συμπέρασμα: Οι επιχειρήσεις φαίνεται ότι ψάχνουν για κόσμο με δεξιότητες. Όταν διαπιστώσουν στη συγκεκριμένη περίοδο, την ύπαρξη παιδιών με ικανότητες δε διστάζουν να εκμεταλλευτούν αυτήν την ευκαιρία και να κάνουν προσλήψεις.

Ανά έτος προβλέπονται 2 κύκλοι άσκησης 4 μηνών. Πριν και μετά το περάς κάθε κύκλου άσκησης υπάρχει ένα κενό 2 μηνών. Έτσι η πρακτική άσκηση δε λειτουργεί ως υποκατάστατο νέων προσλήψεων.

****

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ συμμετέχει στο «πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης της ανωτάτης εκπαίδευσης» του Υπουργείου Παιδείας που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κοινωνικό Ταμείο) κατά την περίοδο  2010-2013.

Τα συγκεκριμένο πρόγραμμα εξελίσσεται στο πλαίσιο συνεργασίας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (ΟΕ) του ΑΠΘ με τα τρία Επιμελητήρια της πόλης της Θεσ/νίκης, δηλ. του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), όπως και με τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και το Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ).

Επιδιώκεται η διεύρυνση της συμμετοχής των επιχειρήσεων. Οι λίστες αίτησης συμμετοχής των εταιριών είναι ανοικτές και βρίσκονται στο σχετικό τίτλο της ιστοσελίδας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών www.econ.auth.gr. (βλ. τίτλο: ‘προπτυχιακές σπουδές’) με σχετικές για το πρόγραμμα πληροφορίες.

Δόθηκε όπως και εξακολουθεί να δίνεται προτεραιότητα  άσκησης στους ακόλουθους τομείς, που θεωρούνται ως τομείς με προοπτικές απασχόλησης: Τα Logistics, το εξαγωγικό μάρκετινγκ και στις τεχνικές πωλήσεων (e-commerce κλπ). Καλύπτονται όμως όλοι οι τομείς ζήτησης των επιχειρήσεων. Έτσι, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις προσφέρουν πολλές δυνατότητες άσκησης σε αρκετούς τομείς, πλην των τριών ανωτέρω, σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: