Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2011

Τι να κάνετε αν λάβετε προειδοποίηση εργασιακής εφεδρείας

“Παράνομο” χαρακτηρίζει η ΔΑΚΕ το μέτρο της εργασιακής εφεδρείας στο Δημόσιο. Γι αυτό και προτείνει, σε όσους εργαζόμενους θέλουν, να βοηθηθούν από τον εργατολόγο Γιάννη Καρούζο, με τον οποίο συνεργάζεται η Κίνηση. Επίσης, επισημαίνει προς τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα να >>>

είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί αν τους ζητηθεί να βεβαιώσουν την προϋπηρεσία τους.

Σύμφωνα με τη ΔΑΚΕ, “το πρώτο στάδιο αντίδρασης και νομικής εξασφάλισης όλων των συναδέλφων που θα υπαχθούν στην απόλυση της εργασιακής εφεδρείας είναι η υποβολή συγκεκριμένης δήλωσης από όποιον παραλάβει το έγγραφο για εφεδρεία. Ο εργαζόμενος θα πρέπει να καταθέσει δήλωση, με το που θα παραλάβει το έγγραφο, στην οποία θα αναγράφει:

“Δηλώνω ότι το μέτρο της εργασιακής εφεδρείας που μου επιβάλλεται είναι παράνομο, διότι αντίκειται στο ΣΥΝΤΑΓΜΑ και στους Νόμους της καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας του εργαζόμενου. Ως εκ τούτου, δεν αποδέχομαι την υπαγωγή μου σε εργασιακή εφεδρεία και επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου για την προσβολή της, ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων”.

Για τη ΔΑΚΕ, η δήλωση των ετών ασφάλισης των εργαζομένων και του αριθμού ενσήμων τους έγινε “με εκβιαστικό και παράνομο τρόπο”, με σκοπό “να γνωρίζει ο φορέας απασχόλησης αν πληρούνται οι προϋποθέσεις εργασιακής εφεδρείας”. Γι αυτό συμβουλεύει όσους πάρουν αυτήν την ειδοποίηση, να συμπεριλάβουν στο τέλος την ακόλουθη δήλωση:

“Δηλώνω ότι η υποβολή εκ μέρους μου των προαναφερθέντων στοιχείων δεν αποτελεί αποδοχή υπαγωγής μου στην εργασιακή εφεδρεία, ούτε αποδέχομαι τα συνταξιοδοτικά μου δικαιώματα να εξαρτώνται από τα στοιχεία αυτά”.

Τέλος, συνιστά στους εργαζομένους, αν παραλάβουν διαπιστωτική πράξη ή όποιο έγγραφο αυτού (π.χ. απόφαση Δ.Σ.) του φορέα με το οποίο τίθενται σε εργασιακή εφεδρεία να αποτανθούν άμεσα στην ΔΑΚΕ, στα τηλέφωνα 210-8202270, 2108202288 και το Νομικό Σύμβουλο κ. Γιάννη Καρούζο στα τηλέφωνα 210-3838412 προκειμένου να αποσταλεί εξώδικο και να ξεκινήσει η όποια δικαστική διαδικασία. Υπογραμμίζεται, δε, πως “υπάρχουν προθεσμίες” και οι εργαζόμενοι πρέπει να ΄ναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις κινήσεις τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: