Παρασκευή, 10 Απριλίου 2009

Ικανοποιημένοι οι έμποροι από το ΤΕΜΠΜΕ 2

Την ικανοποίηση του για την έναρξη της δεύτερης φάσης του προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, μέσω του ΤΕΜΠΜΕ εκφράζει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) επισημαίνοντας ότι εισακούστηκαν οι θέσεις του να μετέχουν στο πρόγραμμα οι επιχειρήσεις που έχουν αθροιστικά τρεις κερδοφόρες χρήσεις κατά τα έτη 2005, 2006 και 2007 σε αντίθεση με τα έως τώρα ισχύοντα που απαιτούσαν κάθε μία από τις παραπάνω χρήσεις να είναι κερδοφόρα.
Θετική εξέλιξη χαρακτηρίζει το ΒΕΘ την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΤΕΜΠΜΕ κατά 1,5 δις ευρώ, καθώς με τον τρόπο αυτό πολλαπλασιάζονται και οι εγγυητικές του δυνατότητες.
Παράλληλα με τη μείωση του ύψους του δανείου ανά επιχείρηση δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερες μικρές επιχειρήσεις να λάβουν δανειοδότηση.
Το ΒΕΘ υπογραμμίζει ότι παρά το ότι το επιτόκιο δεν επιδοτείται ωστόσο είναι ιδιαίτερα χαμηλό (κάτω από 4%) και έχει την εγγύηση του δημοσίου.
Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε η συνέχιση του προγράμματος του ΤΕΜΠΜΕ αποτελεί ένεση ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δοκιμάζονται έντονα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: