Τετάρτη, 22 Απριλίου 2009

Εκτός κέντρου Θεσσαλονίκης τα νέα εμπορικά κέντρα

Την αναθεώρηση της νομοθεσίας που εξαιρεί Αττική και Θεσσαλονίκη από προστατευτικές διατάξεις για την ίδρυση εμπορικών κέντρων εξετάζει το υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με όσα αναφέρει σε συνέντευξη του στο περιοδικό του ΕΕΘ «Το Επαγγελματικό Βήμα», ο γενικός γραμματέας Εμπορίου, Δημήτρης Σκιαδάς.
Η υφιστάμενη νομοθεσία απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου (με εξαίρεση τη Θεσσαλονίκη και την Αττική) για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα έκτασης μεγαλύτερης των 1.500 τ.μ. και σε απόσταση μικρότερη των 20 χιλιομέτρων από το κέντρο του δήμου.
«Η ισχύουσα νομοθεσία αποτελεί ένα καλό σημείο έναρξης για τη μελέτη της εμπορικής χωροταξίας της χώρας, δεδομένου ότι περιέχει αρκετούς όρους που συμβάλλουν προς την κατεύθυνση εύρεσης μιας ισορροπίας», επισημαίνει ο γενικός γραμματέας Εμπορίου.
Η απάντηση του κ. Σκιαδά στο σχετικό ερώτημα που του τέθηκε έχει ως εξής:
«Όπως ανέφερα κατά την εισήγηση μου στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς, πρόθεση μας είναι να βρούμε μια μέση λύση, ένα χρυσό κανόνα, μεταξύ αφενός της ανάγκης για υποδοχή επενδύσεων στη χώρα μας από τις μεγάλες επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και αφετέρου της ανάγκης για στήριξη των υφισταμένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν θεωρούμε ως λύση την ανακύκλωση του εργατικού δυναμικού της χώρας, δηλαδή το να βρίσκουν δουλειά στα μεγάλα πολυκαταστήματα άνθρωποι που έχουν μείνει άνεργοι επειδή υποχρεώθηκαν να κλείσουν την επιχείρηση τους λόγω της δημιουργίας τέτοιων πολυκαταστημάτων. Η ισχύουσα νομοθεσία αποτελεί ένα καλό σημείο έναρξης για τη μελέτη της εμπορικής χωροταξίας της χώρας, δεδομένου ότι περιέχει αρκετούς όρους που συμβάλλουν προς την κατεύθυνση εύρεσης μιας ισορροπίας. Βέβαια περιέχει και ατέλειες, τις οποίες έχουμε εντοπίσει και σκοπεύουμε τις θεραπεύσουμε. Η υφιστάμενη εξαίρεση των περιοχών της Αττικής και της Θεσσαλονίκης από τις ισχύουσες ρυθμίσεις είναι ένα από τα θέματα που τίθενται υπό εξέταση με δεδομένη την ενημέρωση που υπάρχει σχετικά με τα σχέδια τα οποία υπάρχουν για τη δημιουργία νέων εμπορικών κέντρων στις περιοχές αυτές. Εκτιμούμε ότι η σωστή εφαρμογή των κειμένων διατάξεων από τις αρμόδιες αρχές – και εμμένω στη λέξη «ορθή» καθώς έχουμε παραδείγματα ορθής εφαρμογής που είχαν θετικές συνέπειες, αλλά και εσφαλμένης εφαρμογής με αποτέλεσμα την ύπαρξη δικαστικών αποφάσεων που θέτουν εν αμφιβόλω το όλο θεσμικό οικοδόμημα της εμπορικής χωροταξίας και πολεοδομίας – μαζί με τις διορθωτικές παρεμβάσεις που σχεδιάζουμε θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις αποτελεσματικής ρύθμισης του όλου ζητήματος. Και στην προσπάθεια μας αυτή ζητάμε τη συνδρομή του επιχειρηματικού κόσμου με τις παραινέσεις του, τις συμβουλές του, τις απόψεις του, την κριτική του αλλά και τις προτάσεις του».

Δεν υπάρχουν σχόλια: