Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2009

Κεντρικό ευρωπαϊκό έλεγχο των τραπεζών προτείνει ο Γ. Σαλαγκούδης

Δύο προτάσεις για τη θωράκιση του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος και την οικονομική ανάκαμψη στην Ευρω-Μεσογειακή περιοχή κατέθεσε ο Βουλευτής Β εκλογικής περιφέρειας Θεσσαλονίκης, Γιώργος Σαλαγκούδης στην Ολομέλεια της Ευρω-Μεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης (ΕΜΚΣ) στις Βρυξέλλες. Ο κ. Σαλαγκούδης πρότεινε την εξουσιοδότηση ήδη υπάρχοντος παγκόσμιου οργανισμού (Παγκόσμια Τράπεζα, ΔΝΤ κλπ) ή τη δημιουργία νέου οργανισμού, ο οποίος θα θεσπίσει διεθνές πλαίσιο δεοντολογίας, δημιουργίας και διακίνησης καινοτόμων χρηματοπιστωτικών προϊόντων.
Με βάση αυτό, οι τράπεζες θα υποβάλλουν αίτηση για έγκριση κυκλοφορίας κάθε νέου χρηματοπιστωτικού προϊόντος στις κεντρικές τράπεζες και αυτές, αφού ελέγξουν τη συμβατότητα του προϊόντος με τις αρχές του παγκόσμιου οργανισμού, θα χορηγούν την έγκριση για την κυκλοφορία του. Επομένως, με αυτό τον τρόπο θα αποφευχθεί μελλοντικά το ενδεχόμενο «τοξικών» χρηματοπιστωτικών προϊόντων.
Παράλληλα, ο κ. Σαλαγκούδης (συμμετείχε ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας και Περιβάλλοντος των 37 χωρών της ΕΜΚΣ). ζήτησε από τις κυβερνήσεις της ΕΕ και των μεσόγειων εταίρων να θέσουν σε προτεραιότητα τη δημιουργία μιας Ευρω-Μεσογειακής Ενεργειακής Κοινότητας. Μια ενιαία αγορά ενέργειας στην Ευρω-Μεσογειακή περιοχή βασισμένη στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, θα κινητοποιήσει τεράστιες επενδύσεις μηδενικού ρίσκου σε υποδομές παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρισμού από τις ερήμους της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής προς την Ευρώπη, υποστήριξε.
"Αρκεί να σκεφτούμε ότι μόνο το 0,3% της ηλιακής ακτινοβολίας που πέφτει στις ερήμους είναι ικανό να καλύψει τις ευρωπαϊκές ενεργειακές ανάγκες! Είναι λοιπόν προφανές ότι η Ευρω-Μεσογειακή Ενεργειακή Κοινότητα θα αποτελέσει τα επόμενα χρόνια τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική παρέμβαση στον πλανήτη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής", υπογράμμισε.
Ο κ. Σαλαγκούδης υποστήριξε ότι μια τέτοια ενιαία αγορά ενέργειας "θα φέρει ανάπτυξη και μεγάλα έσοδα στις χώρες των 10 μεσόγειων εταίρων μας και θα κινητοποιήσει τις ευρωπαϊκές οικονομίες βοηθώντας σημαντικά στην αντιστροφή του διεθνούς οικονομικού κλίματος".

Δεν υπάρχουν σχόλια: