Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2009

385 εκατομμύρια ευρώ

σε 3.000 επιχειρήσεις

Πάνω από 385 εκατομμύρια ευρώ παίρνουν, μέσω ΤΕΜΠΜΕ, περίπου τρεις χιλιάδες επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας(οι 1.619 στη Θεσσαλονίκη). Αυτό προκύπτει από στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα Δευτέρα 23 Μαρτίου 2009, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.
Ο σύλλογος, κατόπιν σχετικής ενημέρωσής του από το ΤΕΜΠΜΕ, ενημερώνει τα μέλη του για τη μέχρι στιγμής πορεία της δανειοδότησης των επιχειρήσεων του Ν. Θεσσαλονίκης.
Βάσει των στοιχείων που δόθηκαν από το ΤΕΜΠΜΕ, επί συνόλου 18.713 δανείων που ενέκρινε, μέχρι στιγμής, για την ελληνική επικράτεια, στην Κεντρική Μακεδονία εγκρίθηκαν 3.121 δάνεια σε επιχειρήσεις, ποσοστό 16,68%, επί του συνόλου. Η αξία των δανείων που δόθηκαν σε επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας κυμαίνεται στο ποσό των 385.142.289,00 ευρώ, με μέση αξία δανείου ανά επιχείρηση 123.403,00 ευρώ.
Για το Νομό Θεσσαλονίκης εγκρίθηκαν 1.619 δάνεια σε επιχειρήσεις, ποσοστό, επί του συνόλου, 8,65%, με αξία δανείων 236.606.793,00 € και μέση αξία δανείων 146.143,79 €. Εξ’ αυτών, 317 δάνεια (ποσοστό 19,58%) με αξία δανείων 94.234.224,00 δόθηκαν σε ΑΕ του Ν. Θεσσαλονίκης, 396 δάνεια σε ΟΕ (ποσοστό 24,46%) με αξία δανείων 62.020.974,00, 753 δάνεια σε ατομικές επιχειρήσεις (ποσοστό 46,51%) με αξία δανείων 47.987.219,00, 53 δάνεια σε Ε.Ε. (ποσοστό 3,27%) με αξία δανείων 9.533.240,00 € και 97 δάνεια στις ΕΠΕ (ποσοστό 5,99%) με αξία δανείων 22.462.136,00 €.
Από τα παραπάνω δάνεια, τα 946 αντιστοιχούν σε επιχειρήσεις που απασχολούν έως 4 άτομα προσωπικό, τα 295 σε επιχειρήσεις που απασχολούν από 5 έως 9 άτομα προσωπικό, τα 226 σε επιχειρήσεις που απασχολούν από 10 έως 20 άτομα προσωπικό και τα 152 σε επιχειρήσεις που αντιστοιχούν από 21 έως 49 άτομα προσωπικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: