Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011

ΣΒΒΕ: Μηδενικά τα κέρδη στην μεταποίηση

euro_6Αρνητικά είναι τα αποτελέσματα της έρευνας την οποία πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) σχετικά με τους ισολογισμούς...

των επιχειρήσεων – μελών του για το 2010. Σύμφωνα με την έρευνα ο κύκλος εργασιών της μεταποίησης στη Βόρεια Ελλάδα εξακολούθησε και το 2010 να συρρικνώνεται, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων πέντε ετών, έχοντας σημειώσει πτώση το 2010 σε σχέση με το 2009 κατά - 7,1%, ενώ σημαντική μείωση σε σχέση με το 2009 παρουσίασε και το περιθώριο καθαρού κέρδους της μεταποίησης, το οποίο διαμορφώνεται πλέον οριακά λίγο πάνω από το μηδέν (+0,5%).

Ο ΣΒΒΕ αποδίδει τα αρνητικά αυτά αποτελέσματα «στη λήψη συμπληρωματικών μέτρων αναπτυξιακού χαρακτήρα που θα συμβάλλουν στη βιωσιμότητα των εγχώριων επιχειρήσεων και στη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας». Για την αντιστροφή του αρνητικού αυτού κλίματος ο Σύνδεσμος προτείνει:

  • - την θέσπιση μέτρων ανάπτυξης που θα βελτιώσουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων στην καθημερινότητά τους και τελικά θα τις βοηθήσουν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους με συνέπεια την επιβίωσή τους, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και εν τέλει την ανάπτυξή τους. Είναι σημαντικό ν’  αναφέρει κανείς ότι τα έσοδα του κράτους θα πρέπει να προέλθουν από την ανάπτυξη, τη μείωση της φοροδιαφυγής, της εισφοροδιαφυγής και της παραοικονομίας.
  • - το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα ψηφισθεί να ισχύσει για τα επόμενα πέντε χρόνια και να έχει χαρακτήρα αναπτυξιακό και όχι φοροεισπρακτικό. Στο πλαίσιο αυτό να μην υπάρξει επιβολή άλλων άμεσων και έμμεσων φόρων, ώστε να προστατευθούν τα χαμηλά κυρίως εισοδήματα. Άλλωστε η επιβολή αυτών των φόρων έχει δημιουργήσει μείωση εισοδήματος, αρνητική ψυχολογία στην αγορά και την ύφεση που έχει φθάσει δυστυχώς κοντά στο -8%.
  • - να επιδοτείται η εργασία και όχι η ανεργία, δηλαδή προτείνουμε την επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών τουλάχιστον για τα επόμενα τρία χρόνια, ούτως ώστε να διατηρηθούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας,
  • - να ενισχυθεί η ρευστότητα και εν τέλει η ανταγωνιστικότητα των εγχώριων επιχειρήσεων,
  • - να επισπευσθούν οι διαρθρωτικές αλλαγές για τη δημοσιονομική εξυγίανση και τη βελτίωση της αξιοπιστίας και της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό,
  • - να υπάρξει άμεση και έμπρακτη βελτίωση της αίσθησης της ασφάλειας στον Έλληνα πολίτη και στον Έλληνα επιχειρηματία, και, τέλος,
  • - να ενισχυθεί η εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και να υιοθετηθεί ένα νέο – εξωστρεφές μοντέλο ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας.

 


από το www.thestival.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: