Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2011

Προτάσεις της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων για να μπουν σε τάξη οι εισπρακτικές εταιρίες

xreh_02Όχι τηλέφωνα στη δουλειά, όχι στοιχεία πάνω από τα απαιτούμενα, όχι τηλέφωνα πριν συμπληρωθούν δέκα μέρες από την ημερομηνία καταβολής του χρέους, προτείνει επί των τροποποιήσεων στο σχέδιο νόμου για τις …

«Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις», που έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Μεταξύ άλλων, εισηγείται την υποχρέωση των εισπρακτικών εταιρειών να χορηγούν στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή τις συνομιλίες που έχουν με τους οφειλέτες.

Επιπλέον, η Αρχή ζητεί να απαγορεύεται στις Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών η διαβίβαση των στοιχείων σε τρίτους. Επίσης, να μην επιτρέπεται στις εισπρακτικές εταιρείες να χρησιμοποιούν τα δεδομένα των οφειλετών για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους τους διαβιβάσθηκαν από το δανειστή.

Από την πλευρά τους οι πιστωτικές εταιρείες θα πρέπει να διαβιβάζουν στην Εταιρεία Ενημέρωσης οφειλετών μόνο τα αναγκαία στοιχεία για την ενημέρωση του οφειλέτη και τη διαπραγμάτευση των όρων αποπληρωμής των οφειλών. Επίσης θα πρέπει να ενημερώνουν τους οφειλέτες για τη διαβίβαση των δεδομένων τους σε εισπρακτική εταιρεία.

Παράλληλα, θα πρέπει οι εισπρακτικές εταιρείες να τηλεφωνούν στον δανειστή μετά από δέκα ημέρες από την ημέρα που η οφειλή του κατέστη ληξιπρόθεσμη και η εισπρακτική εταιρεία να υποχρεούται να διακόψει την ενημέρωση εφόσον ο οφειλέτης δηλώνει απροθυμία ή δυσχέρειες ανταπόκρισης.

Ακόμα, να επιτρέπεται η τηλεφωνική επικοινωνία στο χώρο εργασίας μόνο εφόσον ο συγκεκριμένος τηλεφωνικός αριθμός έχει δηλωθεί από τον δανειστή ως μοναδικός αριθμός επικοινωνίας και η επικοινωνία να πραγματοποιείται κατά τρόπο που δεν επιτρέπει σε τρίτους να πληροφορούνται το περιεχόμενο της καταγγελίας.

Να μην επιτρέπεται η επικοινωνία των εταιρειών με τους οφειλέτες μετά την έναρξη δικαστικών πράξεων ή της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Τέλος, οι τηλεφωνικές οχλήσεις να πραγματοποιούνται από τις 9.00 έως 20.00 και μόνο τις εργάσιμες ημέρες και με συχνότητα τηλεφωνημάτων όχι πέραν της μιας ανά δεύτερη ημέρα. Οι εισπρακτικές εταιρείες οφείλουν να καταγράφουν τις τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους οφειλέτες και χορηγούν ηλεκτρονικά αντίγραφα στους οφειλέτες ή στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή προκειμένου να ελεγχθούν σχετικές καταγγελίες μέσα σε δέκα ημέρες από τότε που θα τους ζητηθεί. Η χορήγηση των συνομιλιών αυτών - που μαγνητοφωνούνται - θα πρέπει να γίνεται μέσα σε δέκα ημέρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: