Τρίτη, 19 Μαΐου 2009

Δικηγόροι κατά ιδιωτικοποίησης

"Η ολοκλήρωση της υπαγωγής της ΕΥΑΘ στους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, θα αποβεί σε βάρος των καταναλωτών και του δημοσίου συμφέροντος. Διορισμένη διοίκηση χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί την «χρηστή διαχείριση». Η διοίκηση, σε κάθε περίπτωση πρέπει να επιλέγεται αξιοκρατικά, με κριτήριο την προαγωγή του δημοσίου συμφέροντος". Αυτό υποστηρίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, με ψήφισμά του για την υπόθεση της ιδιωτικοποίησης της Εταιρίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.)
Σύμφωνα με τον Δ.Σ.Θ., "η εν λόγω πώληση αποτελεί πλήρη ιδιωτικοποίηση της Ε.Υ.Α.Θ., απώλεια του δημόσιου χαρακτήρα αυτής με κίνδυνο να μετατραπεί το νερό από φυσικό κοινωνικό αγαθό σε εμπόρευμα με χρηματιστηριακή αξία. Ο δημόσιος χαρακτήρας της Ε.Υ.Α.Θ. αποτελεί στοιχειώδη εγγύηση για τον κοινωνικό ρόλο της, τη διασφάλιση χαμηλών τιμολογίων προς όφελος των καταναλωτών και την σταθερότητα των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων".
Στο ψήφισμά τους, οι δικηγόροι υποστηρίζουν ότι "η εκποίηση της Ε.Υ.Α.Θ. εγκυμονεί σοβαρότατους περιβαλλοντολογικούς κινδύνους καθόσον το πόσιμο νερό είναι αγαθό εν ανεπαρκεία. Η αλόγιστη υπερκατανάλωση του νερού στο βωμό του κέρδους λαμβανομένων υπ’ όψιν και των επερχόμενων δυσμενών κλιματολογικών αλλαγών, θα επιφέρει πιο σύντομα την εξάντλησή του με ανυπολόγιστες συνέπειες. Ο διαφαινόμενος κίνδυνος της ελλιπούς συντήρησης των υπαρχουσών υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης με σκοπό τα υπερκέρδη, θα επιφέρει την υποβάθμιση της ποιότητας του νερού και την ανέλεγκτη διαχείριση των λυμάτων σε βάρος της υγείας των πολιτών".
Και το ψήφισμα καταλήγει: "Το νερό δεν είναι εμπόρευμα για εκμετάλλευση. Είναι φυσικό κοινωνικό αγαθό που οφείλουμε να το διαφυλάξουμε, να το διαχειριστούμε με σύνεση και να το κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας και στα παιδιά των παιδιών μας".
Ο Δ.Σ.Θ. δηλώνει ότι θα συμμετέχει με τους φορείς της πόλης σε κάθε εκδήλωση για την ματαίωση της εκποίησης αυτής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: