Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

Φεύγουν οι ξένοι επενδυτές από το ελληνικό χρηματιστήριο

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου το Νοέμβριο μειώθηκε σε 49,1%, από 51,4% τον Οκτώβριο, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο. >>>


Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος Νοεμβρίου κατείχαν το 49,7% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α. από 47,5% τον Οκτώβριο.
Τον Νοέμβριο 2011 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εκροές της τάξης των 66,64 εκατ. Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους 66,01 εκατ.
Η κεφαλαιοποίηση του ΧΑ στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα 26,82 δισ. ευρώ. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα, που έφτανε τα 30,69 δισ. ευρώ, καταγράφεται μείωση του 12,6%. Σε σχέση με το Νοέμβριο του 2010 (στα 54,68 δισ. ευρώ), σημειώθηκε μείωση κατά 51,0%.
Η αξία συναλλαγών του Νοεμβρίου 2011 έφτασε τα 1.098,36 εκατ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο κατά 10,1% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 997,39 εκατ.
Ο αριθμός των ενεργών μερίδων για το ίδιο μήνα έφτασε τις 36.503 έναντι 43.252 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Νοέμβριο 2010 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 45.638).
Τον Νοέμβριο 2011 δημιουργήθηκαν 2.456 νέες μερίδες επενδυτών έναντι 2.318 νέων μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: