Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

“Ξεχάσαμε” 10 εκατομμύρια ευρώ -ζεστό κοινοτικό χρήμα- για τους άπορους!

Μειώνονται, από 20 εκατομμύρια ευρώ το 2011 σε 4,8 το 2012, τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν το πρόγραμμα σίτισης απόρων. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επικρίνει την Ελλάδα για ολιγωρία στα θέματα απορρόφησης κοινοτικών πόρων στον τομέα αυτό. >>>

Επί του θέματος ο Επίτροπος για θέματα γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης, κ. Ντ. Τσόλος σημείωσε ότι «μια σειρά από διοικητικές ανεπάρκειες εμπόδισαν την πλήρη απορρόφηση των κονδυλίων από την Ελλάδα κατά το 2010, η οποία αξιοποίησε μόνο το 47,3 % των διατεθέντων πόρων (περίπου 10 από τα 20 εκατομμύρια ευρώ), σε σύγκριση με τον μέσο όρο του 96,8 % στα 20 συμμετέχοντα κράτη μέλη. Η υπεύθυνη για τη διαχείριση του συστήματος στην Ελλάδα διοίκηση, είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γ. Παπανικολάου, διερευνά τις προθέσεις της Επιτροπής να εξετάσει εναλλακτικούς τρόπους διατήρησης του ύψους χρηματοδότησης του προγράμματος σίτισης απόρων στην Ελλάδα για το 2012.

«Η αμέλεια απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων για τους άπορους στην Ελλάδα σε μία περίοδο, όπου οι ανάγκες για συσσίτια διπλασιάζονται συνιστά κοινωνικό έγκλημα. Την στιγμή που εξαιτίας της κρίσης, τα κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού προς τους ΟΤΑ που μαζί με την Εκκλησία της Ελλάδας σηκώνουν το βάρος διανομής συσσιτίων, έχουν ήδη μειωθεί κατά 30% και αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω το 2012, η κυβέρνηση, παρέβλεψε να αξιοποιήσει το 2010 σχεδόν 10 από τα 20 εκατομμύρια ευρώ που προσέφερε η Ε.Ε. για αυτόν τον σκοπό. Το 2011 που ακόμα δεν έχει κλείσει, πρέπει να αξιοποιηθεί κάθε πόρος, δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένα από τα περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ που προορίζονται για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Παράλληλα, θα πρέπει να αναζητηθούν τρόποι, έτσι ώστε η μείωση των πόρων του 2012 να ισοσκελιστεί με εναλλακτικά μέσα χρηματοδότησης του προγράμματος, προκειμένου να συνεπικουρείται επαρκώς η προσπάθεια που καταβάλουν οι δήμοι και η Εκκλησία για να καλύψουν το σύνολο των αναγκών της σίτισης των απόρων», δήλωσε ο κ. Παπανικολάου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: